Gymnasiestart på Grenaa Gymnasium
17
aug
2021

Rekordstort antal internationale ansøgere

Masser af nye ansigter på Grenaa Gymnasium – ikke kun blandt eleverne

I en tid hvor en del gymnasier i landet oplever at måtte afskedige lærere på grund af faldende elevtal, har Grenaa Gymnasium i løbet af foråret og sommeren været ude i den modsatte øvelse. En ekstra-ordinært stor tilgang af elever til den internationale studentereksamen, IB Diploma, har betydet at gymnasiet har haft ansættelsesrunder til såvel lærerstaben som kostskolen.

”Der er vel at mærke tale om øget antal af kvalificerede unge mennesker, og vi har desværre været nødt til at afvise mange på trods af at de lever op til kravene,” fortæller Eike Strandsby, leder af IB-afdelingen på Grenaa Gymnasium. Hun uddyber, at det er især er en øget tilgang fra europæiske lande.

Gymnasiestart på Grenaa GymnasiumDer er ansat i alt 8 nye lærere, hvoraf de to er fastansatte. De vil blandt komme til at undervise de 202 internationale elever på skolen. Stort set alle internationale elever er også indskrevet på gymnasiets kostskole. Sidste år på denne tid boede der 141 elever på kostskolen, så det er ikke nogen ringe forøgelse.

Alle eleverne skal selvsagt have en seng at sove i, og selve kostskolen har i alt kapacitet til 123 elever. ”Vi har nyindrettet den oprindelige rektorbolig på Gymnasievej at huse i alt 10 elever. Til resten af eleverne har det heldigvis igen i år været muligt at leje overskydende værelseskapacitet hos Campus Djursland,” fortæller rektor Helene Bendorff Kristensen.

Alle kosteleverne skal jo også have mindst tre måltider om dagen, så der er en ansættelsesproces i gang, hvor målet er tre kokke udover køkkenchefen og køkkenassistenterne.

Det er også blevet til en ekstra administrativ medarbejder på kostskolen og to medarbejdere med socialrådgiverbaggrund. Sidstnævnte skal indgå teamet anført af kostskolelederen Helle Høgh, tre lærere og en socialpædagog, som sikrer at eleverne trives og har en fornuftig skolegang.

Gymnasiestart på Grenaa GymnasiumCorona og øget kendskab

”Vores bedste bud på en forklaring på, hvorfor vi oplever den forøgede tilgang til den internationale studentereksamen, er en kombination af flere faktorer. Den væsentligste nok er, at flere udlandsdanskere vælger en IB-skole i Danmark til deres teenagere, fordi Covid 19 stadig giver en del usikkerhed,” siger Eike Strandsby. ”Derudover er der også efterhånden et øget kendskab til IB-uddannelsen blandt unge i Europa.”

Det store spørgsmål er naturligvis i hvor høj grad ansøgertallet vil forblive på et øget niveau, når den corona-relaterede usikkerhed forhåbentlig snart klinger af.
Det kan kun fremtiden vise. Her og nu glæder vi os over, at så mange elever og deres forældre har valgt Grenaa Gymnasium, og vi har opmærksomheden rettet mod at alle vores elever på STX, HF og IB får en god gymnasietid og et eksamensbevis med herfra,” siger rektor Helene Bendorff Kristensen.