Demokrati

Du kan være med til at bestemme, hvordan din skole skal være

Demokrati på Grenaa Gymnasium

Du har en stemme. Brug den!

Som elev på Grenaa Gymnasium deler du hverdag og fest med alle de andre elever og ansatte.

Derfor kan du få medindflydelse på, hvordan tingene skal være på skolen. Det gælder både i helt små ting, som i de store overordnede linjer.

Vi tror, at du kommer til at opleve, at vores demokrati kan være både sjovt og spændende, ind imellem besværligt og kedeligt, men helt nødvendigt og altid meningsfuldt.

Elevrådet

Bliv repræsentant for din klasse

I elevrådet er alle klasser repræsenteret, og elevrådet er bindeleddet til skolens mange udvalg, hvor du som elev kan være med at forandre og forbedre stort som småt på skolen.

Der er elevrådsmøde cirka en gang om måneden.

Hver klasse vælger i starten af skoleåret to repræsentanter til elevrådet. Du bestemmer selvfølgelig selv, om du har lyst til at stille op.

Hvis du bliver valgt, har du blandt andet pligt til komme til møderne og til at bringe informationer mellem elevrådet og din klasse.   

Elevteam

Vær med til at sikre trivslen i din klasse

Elevteamene har fokus på den enkelte klasses trivsel.

Hver klasse har et elevteam bestående af tre medlemmer, som er valgt af klassen blandt alle der går i klassen.

Der kan være valg til elevteam en til to gange om året. Du bestemmer naturligvis selv, om du vil stille op.

Elevteamets opgave er, at samarbejde med resten af klassen og klassens lærere om at skabe et godt fagligt og socialt miljø i klassen.

Flere aktiviteter på GG

Musik, litteratur og kunst

Dyrk og udvikl din kunstneriske kreativitet

Skoleblad og SoMe

Bliv en af skolens nyheds-pushere

Sport

Frivillig idræt er fællesskab om bevægelse

Globalt lokalt

Vær med til at løse verdens problemer en lille smule

Hvad leder du efter?