Bestyrelsen

Grenaa Gymnasiums bestyrelse fastlægger skolens overordnede strategi og mål.

Desuden har bestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift og udvikling, og det er dem, der ansætter og afskediger skolens leder og har tilsyn med den daglige ledelse.

Vedtægter for Grenaa Gymnasium

Referater fra bestyrelsens møder findes nederst på siden.

Bestyrelsesmedlemmer 2022 – 2023

Bestyrelsesformand: Christina Busk – 2897 6999 – busk@etikos.dk

Syd- og Norddjurs Kommune: Jacob Gosvig Haaber – 7190 3605 – jacobhaaber@mail.com

Aarhus Universitet: Næstformand, Anne Marie Kragh Pahuus – 2328 7896 – amp@au.dk

Region Midt: Louise Høeg – 2298 4424 – louise.hoeg@rr.rm.dk

Personale:
Sune Funder Kurdahl – 2485 3008 – sk@grenaa-gym.dk

Morten Sellebjerg Jacobsen – 2252 7968 – moj@grenaa-gym.dk

Elevrepræsentant: Clara Præstholm – 6057 9048 – clarapandersen@gmail.com

Sekretær: Helene Bendorff Kristensen, Gustav Wieds Vej 11, 8500 Grenaa – 6115 4032 // 8758 4054 – hbk@grenaa-gym.dk

Referent: Poul Erik Andersen, Lyngdalvej 24, 8500 Grenaa – 24267806 // 8758 4057 – an@grenaa-gym.dk

Referater af bestyrelsesmøder

Hvad leder du efter?