Overblik over Pre-IB og IB

Pre-IB og IB i overblik

Vejen til en international studentereksamen

IB Diploma er en internationalt anderkendt studentereksamen med en høj akademisk standard.
Pre-IB er et forberedelsesår til selve IB-uddannelsen.

Al undervisning på Pre-IB og IB Diploma foregår på engelsk og alle undervisningsmaterialer er på engelsk.

IB Diplomas pensum- og eksamenskrav fastlægges af International Baccalaureate Organisation.

IB-uddannelsens rammer og syn på uddannelse er imponerende, og vi er glade for, at vores datter har mulighed for at være en del af det.

Fag på Pre-IB

Pre-IB er forberedelsesåret til den to-årige IB DIploma.

I Pre-IB har man tilsvarende fag som i 1.g (STX), men al undervisning og alle materialer er på engelsk.

Hvis du efter Pre-IB ikke ønsker at fortsætte på en engelsksproget unddomsuddannelse, vil du muligvis kunne fortsætte på en af de samfundsfaglige linjer på STX

Pre-IB overview Grenaa Gymnasium

IB Diplomas indhold

IB Diploma varer to år og består af seks faggrupper og tre kerneelementer.

1: Modersmål
2: Fremmedsprog
3: Individ og samfund
4: Naturvidenskab
5: Matematik
6: Kunstneriske fag

Du skal vælge et fag fra hver gruppe. Alle fag er to-årige.
Tre fag skal være på Higher Level (HL):
• Pr. uge: 2,5 moduler à 90 minutter
Tre fag skal være på Standard Level (SL):
• Pr. uge: 1,5 moduler à 90 minutter

Læs om IB-fagenes indhold

Hvis du gerne vil høre om konkrete erfaringer med IB på Grenaa Gymnasium, kan du kontakte en af vores IB-ambassadører

 Extended Essay:

En opgave på 4.000 ord indenfor et selvvalgt emne.

Theory of Knowledge:

Et videnskabsteoretisk fag, der bl.a. skal lære dig at tænke kritisk.

Creativity, Activity, Service:

Aktiviteter og projekter udenfor normal skoletid med kreativt, fysisk og/eller socialt indhold.

Læs mere om Extended Essay, Theory of Knowledgeog Creativity Activity Service

Hvis du gerne vil høre om konkrete erfaringer med IB på Grenaa Gymnasium, kan du kontakte en af vores IB-ambassadører

Du skal til 1-5 eksamener i hvert fag.

Hovedparten af eksamenerne er skriftlige og skal skrives i hånden.

Nogle fag går du til eksamen i før selve eksamensperioden
Selve eksamensperioden varer tre uger.

Der er en uges læseferie.

Kontakt en IB-elev eller IB-student

Du får karakterer i alle fag.

Alle eksamenskarakterer indgår i det samlede karaktergennemsnit.

IB Diplomas karakterskala er:
7: Fremragende
6: Fortrinligt
5: Godt
4: Jævnt
3: Tilstrækkeligt
2: Utilstrækkeligt
1: Helt uacceptabelt.

IB-karakterskalaen svarer omtrent til den danske 7-trinsskala

Læs mere om karakterer og formativ feedback på Grenaa Gymnasium

Hvis du gerne vil høre om konkrete erfaringer med IB på Grenaa Gymnasium, kan du kontakte en af vores IB-ambassadører

The International Baccalaureate Organization (IBO)

  • har til formål at udvikle spørgelystne, vidende og interesserede unge mennesker, som vil hjælpe med at skabe en bedre og mere fredelig verden gennem interkulturel forståelse og respekt.
  • samarbejder med skoler, regeringer og internationale organisationer om at udvikle krævende internationalt orienterede uddannelsesprogrammer med strenge bedømmelseskriterier.
  • opmuntrer gennem sine uddannelsesprogrammer elever over hele verden til at blive aktive og indfølende. Med livslang læring opnår de forståelse for, at andre mennesker med deres forskelligheder, også kan have ret.
Har du spørgsmål?

Kontakt en vejleder hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at høre mere.

Picture of Jacob Kjærgaard
Jacob Kjærgaard

Vejleder
Tlf.: 87684061
jk@grenaa-gym.dk

Picture of Nina Ø. Lauritzen
Nina Ø. Lauritzen
Hvad leder du efter?