Fakta til forældre

Svar på spørgsmål vedrørende din teenagers skolegang på Grenaa Gymnasium

Fakta til forældre

Din teenager er den bedste kilde til information om skolens liv.

Derudover er det en god idé at tjekke vores kalender og nyheder.

Alle små og store nyheder kommer også Grenaa Gymnasiums side på Facebook og på Instagram

Det er vigtigt, at skolearbejdet har førsteprioritet i din teenagers hverdag.

Det er også vigtigt, at din søn/datter møder forberedt og udhvilet i skole.

Det kan du støtte op om: 

Vis interesse.

Snak jævnligt med din søn eller datter om hverdagen på gymnasiet.

Sørg for gode rammer

Din teenager har brug for et sted, hvor han/hun kan lave lektier og skriftlige opgaver, hvor der er plads til bøger og mapper og hvor der er ro fra andre familiemedlemmer.

Pas på med for meget fritidsarbejde

Hvis din søn eller datter har for meget erhvervsarbejde ved siden af skolen, kan det gå ud over hans/hendes indlæring og i sidste ende eksamensresultat, fordi der bliver for lidt tid til at lave lektier og skrive opgaver.

Du bør især være opmærksom på tidsforbruget til fritidsarbejdet, hvis han/hun:

  • også bruger tid på andre fritidsaktiviteter
  • får lave karakterer
  • ikke har tid til aktiviteter, som giver overskud – f.eks. familien, vennerne og andre fritidsinteresser

Som hovedregel er svaret nej.

STX: Daglige lektier og op til 7 timers skriftlige afleveringer om ugen.

HF: På første år kun skriftlige afleveringer, ca. 3 -7 timers skriftligt arbejde om ugen. På andet år også daglige lektier. Mængden stiger i løbet af året.

IB: Daglige lektier og op til 11 timers skriftlige afleveringer om ugen.

Gennemførselsvejledning er det, der tidligere hed studievejledning.

Din søn/datter er tilknyttet en vejleder, som i det omfang, det er nødvendigt, søger at støtte ham/hende i at gennemføre uddannelsen.

Læsevejledning er et tilbud til elever med læse/ skrivevanskeligheder.

I starten af 1.g undersøger læsevejlederne om der er elever med behov for ekstra støtte.

Faglig vejledning gives af skolens lærere.

Din søn/datter får blandt andet individuel faglig vejledning i forbindelse med større projektopgaver.

Der er mødepligt til alle timer.

Alt fravær registreres i Lectio og eleven har pligt til at begrunde sit fravær snarest muligt efter registreringen.

Man kan ikke få fri til køretimer, læge- og tandlægebesøg, ekstra ferier m.v.

Hvis din søn/datter har meget fravær, bliver han/hun indkaldt til en samtale med henblik på at få årsagerne til fraværet klarlagt.

Hvis fraværet fortsætter uden rimelig årsag, er næste skridt en skriftlig advarsel og i sidste ende, hvis fraværet ikke bringes ned, bortvisning

Hvis fraværet skyldes alvorlig sygdom, dødsfald i familien eller lignende, skal skolen kontaktes, så vi kan tage højde for det, inden vi evt. skrider til en skriftlig advarsel eller bortvisning.

Læs mere om fraværsregler og –procedure i Studie- og Ordensregler

STX og HF

På STX og HF har eleverne krav på at rykke op på næste klassetrin, hvis eleven har mindst 02 i gennemsnit.

Gennemsnittet er beregnet på eventuelle årskarakterer, terminsprøvekarakterer og eksamenskarakterer.

IB Diploma

For IB-elever gælder det, at de ved oprykning til næste klasse skal have en point-sum på mindst 24 i deres fag.

Point-summen beregnes ved at lægge de seneste karakterer i deres fag sammen.

Fra Pre-IB til IB

Grenaa Gymnasium optager Pre-IB elever på IB Diploma, hvis deres karakterer, skoleholdning og evt. andre relevante faktorer gør det sandsynligt, at de vil kunne gennemføre uddannelsen.

Din søns/datters eksamens og/eller prøve-datoer fremgår af Lectio

Bed din søn/datter om at logge på for at få adgang til eksamensplanen.

Blev dit spørgsmål ikke besvaret?

Kontakt en vejleder eller administrationen.

Picture of Rie B. Kurdahl
Rie B. Kurdahl
Picture of Hanne Kjærgaard Hansen
Hanne Kjærgaard Hansen

Vejleder
Tlf.: 87584069
kh@grenaa-gym.dk

Hvad leder du efter?