Karakterer

Faglig feedback og evaluering på Grenaa Gymnasium

Karakterer og feedback

Evaluering og feedback

Karakterer er med til at vise én, om man lærer det, man skal.

Men karakterer i sig selv fortæller ikke, hvilke dele af det, der er blevet undervist i i et fag, man har tilegnet sig, og hvad man skal arbejde mere med.

Karakteren fortæller heller ikke, hvordan man kan forbedre sig.

Det er med andre ord nødvendigt med formativ feedback til den enkelte elev.

Formativ feedback

Færre karakterer

De fleste af vores elever er bevidste om, hvor vigtig formativ feedback er.

Ofte overskygger karakteren dog den formative feedback: Eleverne læser helt lavpraktisk ikke lærens rettelser og kommentarer, og dermed lærer de mindre, end de har potentiale til.

Nogle elever bliver også hæmmet af at have karakterer ”hængende over hovedet” konstant. De er bange for at begå fejl og deltager derfor mindre aktivt i timerne.

Derfor bestræber vi os på, at eleverne oplever en så karakterfri hverdag som muligt. Det indebærer blandt andet, at de kun i særlige tilfælde får karakterer for skriftlige afleveringer i løbet af året.

Elever i 1.g/Pre-IB, 1.hf, 2.g og IB1 modtager færrest karakterer.

Karakterer og feedback: hvornår?

Oversigter over hvornår der gives karakterer og feedback

November:

Eksamenskarakterer i naturvidenskabeligt grundforløb og Almen Sprogforståelse.

Feedback i fagene med henblik på studieretningsvalg.

Februar:

Standpunktskarakterer og formative samtaler.

Maj:

Årskarakterer

Juni:

Årsprøvekarakter i ét fag

November:

Formative samtaler i fag, som ikke afsluttes i 2.g.

Formative samtaler og standpunktskarakter i fag som afsluttes i 2.g.

Februar:

Standpunktskarakterer med skriftlige, formative kommentarer

Maj:

Årskarakterer i fag der fortæstter i 3.g

Juni:

Årsprøvekarakter i ét fag

Eksamenskarakterer i fag der afsluttes med eksamen.

November:

Formative samtaler i fagene og standpunktskarakterer

Februar:

Standpunktskarakterer med skriftlige, formative kommentarer

Maj:

Afsluttende standpunktskarakterer

Juni:

Eksamenskarakterer

December

Evalueringsprøve i dansk og matematik

Eksamenskarakterer i afsluttende fag

Januar/februar

Gruppeprøve i kemi

Samtaler med udvalgte elever

Marts/April

Terminsprøve i matematik

Prøveeksamen i den naturvidenskabelige faggruppe (NF)

Maj/juni

Skrivedag i dansk

Årsprøve i enten historie, samfundsfag eller religion

Eksamenskarakterer i afsluttende fag

Oktober/november

Flerfaglig prøve-eksamen i kultur- og samfundsfagsgruppen

December/Januar

Mundtlig prøve i dansk eller engelsk

Eksamenskarakterer i afsluttende fag

Marts

Skriftlige terminsprøver i dansk og engelsk

Juni

Eksamenskarakterer

November

Standpunktskarakter og skriftlig formativ feedback i Lectio

Februar

Standpunktskarakterer og skriftlig, formativ feedback i Lectio

Maj

Årskarakterer i Lectio

Juni

Årsprøvekarakterer i alle fag Lectio

November

Karakterer og formative kommentarer i Lectio

Marts

Forventede eksamenskarakterer (faglærernes vurdering)

Maj

Foreløbige karakterer på projektopgaver (IAs) i fagene

Juli

Eksamenskarakterer i alle fag

Vejledning og støtte

En god start på Grenaa Gymnasium

Klassefællesskabet i fokus

Læse/skrive-problemer?

Der er hjælp at få - læs mere her

Eksamensangst?

Der er hjælp at få - læs mere her

Handikapvenlige bygninger

Tilgængelighed på Grenaa Gymnasium - læs mere her

Blev dit spørgsmål ikke besvaret?

Kontakt en vejleder eller administrationen.

Picture of Rie B. Kurdahl
Rie B. Kurdahl
Picture of Hanne Kjærgaard Hansen
Hanne Kjærgaard Hansen

Vejleder
Tlf.: 87584069
kh@grenaa-gym.dk

Hvad leder du efter?