Studieture

Studieture, ekskursioner, sprogrejser og udveksling

Ud af huset!

Studieturen bliver en af de store oplevelser i din gymnasietid

På studieturen er du sammen med din klasse og to af dine lærere på en anden måde end ellers.

Sammen oplever I steder og mennesker, som Grenaa ikke kan byde på.

Studieturen er imidlertid blot en af flere ture, du har mulighed for at komme på. 

Rul ned og om priser og tidspunkter for studieture, sprogrejser, ekskursioner og Erasmus-udveksling

Rejser og ture med Grenaa Gymnasium

Tidspunkter og priser

Intro-tur til Karpenhøj

Hvem: Alle førsteårselever i STX, HF og Pre-IB

Hvornår: august/september i 1.g, 1.hf og Pre-IB.

Varighed: et døgn

Udgifter: Du betaler selv maden.

Formålet med turen er, at du lærer dine nye klassekammerater bedre at kende.

Hvem: alle STX-elever i 1.g

Hvornår: i april

Varighed: tre dage

Pris: ca. 1000 kr, ekskl. mad og lommepenge.
Bemærk, at udgifterne kan variere en del, afhængigt af turens program

Hvem: Alle STX-elever. Sprogrejse i dit 2. fremmed-sprog

Hvornår: foråret i 2. eller 3.g

Varighed: 3 dage

Udgifter: oplyses når turen bliver udbudt

STX og HF

Hvem: alle 3.g- og 2.hf- klasser

Hvornår: sidste uge i september eller første uge i oktober

Varighed: 5-10 dage, afhængigt af destinationen

Pris: 4500-6500 kr, ekskl. mad, lommepenge og forsikring. Prisen afhænger af destinationen.

IB

Hvem: alle elever på IB1

Hvornår: foråret i IB1

Varighed: 5-7 dage

Pris: max. 4500 kr, ekskl. mad, lommepenge og forsikring.

Hvem: Alle kan deltage

Hvornår: Tidspunkterne varierer

Varighed: 5-6 dage

Udgift: Som regel gratis bortset fra lommepenge

Erasmus-udveksling er en mulighed for dig, som har særlig lyst til at møde unge fra andre europæiske lande. 

Grenaa Gymnasium samarbejder om udveksling med to skoler henholdsvis Spanien og Italien.  Du bliver indkvarteret privat hos en gymnasieelev i det land, I besøger, og du er selv vært for en elev, når de besøger Grenaa Gymnasium.

Erasmus-udveksling er finansieret af Erasmus+, som er EUs program for uddannelse, praktik, ungdom og sport.

Formålet er at udbrede kendskabet til europæiske værdier blandt unge.

Ekskursioner er kortere ture udenfor skolens bygninger.

De kan vare fra få timer til højest tre dage og indeholde besøg på for eksempel museer, videnskabelige institutioner, ministerier, virksomheder eller religiøse institutioner.

Som elev på enten STX, HF eller IB kan du forvente at komme på en eller flere ekskursioner.

Betaling

Skolen kan opkræve betaling fra dig for deltagelse i kortere ekskursioner og for studieturen, der indgår som en del af undervisningen.

Al betaling til ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser foregår via Studiz.

Ekskursioner som koster mere end 80 kr pr dag er frivillige.

Hvis du ikke ønsker at deltage i en ekskursion, har du mødepligt til anden undervisning på skolen.

Skolens bestyrelse har vedtaget et øvre loft for udgifterne til studieture og ekskursioner.

Du har mulighed for at søge økonomisk tilskud fra GG-legatet
Kontakt skolens kontor for yderligere oplysninger.

Støt GG-legatet? – kontakt skolens kontor

Regler

Alle rejser og ture er faglige ture med mødepligt til alle programpunkter.

Du skal respektere de regler, lærerne opstiller for indtagelse af alkohol, opførsel mv.

Hvad leder du efter?