SU Spørgsmål og svar

SU – spørgsmål og svar

Få svar på spørgsmål om SU.

Du har ret til SU fra det 1. hele kvartal efter det fyldte 18. år.
(Kvartalerne hedder januar, april, juli og oktober).

Eksempler:
Hvis du har du fødselsdag
11. marts – er du berettiget til SU fra 1. april
1. juli – er du berettiget til SU fra 1. oktober

Du kan tidligst søge SU én måned før du er berettiget til SU. Du kan tidligst få udbetalt SU fra den måned, hvor du har søgt SU.
Ex: Du har fødselsdag 2. april og er berettiget pr. 1. juli – og du kan derfor tidligst søge online 1. juni.
Se afsnittet “Jeg er ikke dansk statsborger”, hvis du er udenlandsk elev.

 • Du går ind på www.su.dk og søger online via MinSu.
 • Du skal bruge NemID for at logge dig ind.
 • Du skal have oprettet en NEMkonto via din bank.
 • Du skal også oprette en e-boks, hvis ikke du i forvejen har en via din netbank? I e-boksen vil du modtage alle meddelelser fra SUstyrelsen.

Er du fyldt 18 år før 1. juli kan du søge SU fra august.

Som ny kostelev skal du være opmærksom på, at evt. udeboendesats først kan fås fra september, da din indflytning sker efter 1. august. Husk at markere på din ansøgning at du bor på kostskole. Læs i øvrigt afsnittet om udeboende.

Du skal ligesom alle andre opfylde betingelserne for at få dispensation til satsen som udeboende. Læs venligst afsnittet om udeboende.

Du bestemmer selv, om du vil ændre din adresse på folkeregistret, men det er en god idé, at din postadresse er på kostskolen: Fuglevænget 84, 8500 Grenaa.

Er du berettiget til SU ved uddannelsens start (altså august måned) – skal du være opmærksom på, at du ikke flytter ind på kostskolen 1. august og derfor først vil være berettiget til udeboendesats pr. 1. september. Husk at markere på din ansøgning at du bor på kostskole.

SU kan ikke gives med tilbagevirkende kraft (til forskel fra opholdstilladelsen – vær selv opmærksom på, at du evt. skal søge om gyldighed med tilbagevirkende kraft).

Hvis du ikke er dansk statsborger kan du søge op til tre måneder før du er berettiget. Sagsbehandlingen tager tilsvarende længere tid. F.eks: Du har fødselsdag 2. april og er berettiget pr. 1. juli – og du kan derfor tidligst søge 1. april. Undtaget er dog hvis du er berettiget pr. 1. januar – så kan du kun søge op til 1 måned før, da ansøgningerne til SU til det nye år først kommer online i december.

Når du, efter online-ansøgning, får din kvitteringsside frem på skærmen, skal du huske at printe både dén og det skema der linkes til for ikke-danske statsborgere. Skemaet udfyldes og afleveres på kontoret, sammen med kvitteringen og div. dokumenter, hurtigst muligt.

Hvis dine forældre ikke har dansk indkomst, skal du dokumentere det og indsende bilag for deres indkomst for to år siden (f.eks: for 2021 hvis du søger SU i 2023). Dette skal gentages hvert år i januar. Husk at anføre dit cpr.nr. på alle dokumenter og send dem, via din e-boks, ind til SUstyrelsen. Du kan også aflevere dem på skolens kontor.

Hvis du fortsætter i IB1 på Grenaa Gymnasium, skal du være særlig opmærksom på skiftet imellem Pre-IB og IB1, da det er to forskellige uddannelser.

SU vil automatisk stoppe pr. 30/6 det år hvor Pre-IB afsluttes.

IB1 starter (modsat alle andre uddannelser) allerede pr. 1/7. Du skal derfor SØGE SU IGEN pr. 1. juli det år, hvor du starter i IB1. Du kan tidligst søge fra 5. juni samme år.

De aktuelle satser kan du altid se på MinSU.

Hvor mange penge DU får, vil du få en støttemeddelelse om i din e-boks.

Hverken din vejleder eller skolens SU-medarbejder kan desværre fortælle dig, hvad du får udbetalt. Det er “Styrelsen for Videregående Uddannelser”, der på baggrund af oplysninger fra SKAT, beregner din SU.

Når du er under 20 år, er det tildelte beløb altid afhængig af dine forældres indkomst.

Det kan også have indflydelse om du er hjemmeboende eller udeboende – læs afsnittet om udeboende.

Du vil under normale omstændigheder altid modtage din SU den sidste hverdag i måneden – og SU’en er forudbetalt. Du vil f.eks. modtage SU for april, den 31. marts.

Du udfylder punktet ”SU-lån” i online-ansøgningen.

Du kan få lån fra og med den måned du ansøger om det.

Ønsker du lån midt i dit forløb, søger du også direkte på MinSU.

Ønsker du at framelde lånet på et tidspunkt, gør du det direkte på MinSU.

Fristen for framelding er senest d. 15. i måneden før, det skal få virkning.

Hvor meget du kan låne, hvordan det betales tilbage, rentesatser m.m. kan du tjekke på MinSU.

Du kan altid følge din ansøgning inde på MinSU.

Er du ikke dansk statsborger eller søger du på grundlag af aktuel forældreindkomst, vil der typisk gå længere tid end de normale 2-3 uger (helt op til 8-12 uger!)

Har du husket at aflevere diverse papirer og dokumentation vedrørende udeboende, ikke dansk statsborger eller aktuel forælderindkomst på kontoret?

Du tjekker, om du har husket at godkende din låneplan, accepteret betingelser og vilkår for lånet – inde på MinSU.

Din SU udbetales til din NEMkonto og du skal derfor ikke oplyse om ændring af kontonummer. Men du skal sørge for at du har en NEMkonto.

Hvis du ønsker at ændre din NEMkonto skal du henvende dig i banken eller på nemkonto.dk

Hvis du er under 20 år, kan du i særlige tilfælde søge om at få SU med satsen som udeboende.

Der er fire forskellige muligheder:

 • Dine forældre bor mindst 20 km væk fra gymnasiet
 • Du har mere end 75 min. offentlig transporttid, til eller fra skole
 • Du har boet ude i mindst 1 år før du bliver støtteberettiget
 • Særlige forhold i dit hjem som gør, at man ikke med rimelighed kan forlange at du skal bo hjemme.

 

Alle fire muligheder kræver en form for dokumentation (f. eks en udskrift fra Google Maps hvis du søger på på grundlag af 20 km-reglen) – kom evt. ind på skolens kontor og hør nærmere.

Du skal hurtigst muligt printe, udfylde og aflevere ”Ansøgning om dispensation til udeboendesats” på kontoret. Der linkes til ansøgningsskemaet på kvitteringssiden.   

Du skal melde flytning ved folkeregistret pr. d. 1. i en måned for at få SU med udeboendesats i samme måned. Flytter du f. eks. d. 15., er det først fra den næstkommende d. 1., du får udeboendesats.

Du har et årsfribeløb, som er den samlede indtægt før skat, som du må tjene ved siden af SU.

Årsfribeløbet bygges op af en lav sats, mellemsats og høj sats alt efter, om du i dit støtteår har måneder hvor du ikke modtager SU, ikke er under uddannelse osv.

Hvilke satser der gælder for dig, kan du få oplyst på MinSU (hvor du også kan prøve regnemaskinen).

Kun hvis du tjener mere end dit årsfribeløb skal du framelde din SU. Det skal du gøre direkte på su.dk

Hvis dine forældre har almindelig dansk indkomst, skal du ikke indsende noget. SUstyrelsen trækker selv dine forældres indkomst fra SKAT. De bruger den indkomst der blev indtjent for to år siden.

Hvis dine forældre ikke har dansk indkomst, skal du dokumentere og indsende bilag for deres indkomst for to år siden (f.eks. for 2021 hvis du søger for 2023) .

Dette skal gentages hvert år i januar. Husk at anføre dit cpr.nr. på alle dokumenter og send dem ind til SUstyrelsen via din e-boks eller aflevér dem på skolens kontor.

Husk at printe og udfylde “Oplysning om dine forældres indkomst” som du modtager fra SUstyrelsen i din e-boks.

SUstyrelsen trækker selv dine forældres indkomst fra SKAT. De bruger den indkomst der blev indtjent for to år siden.

Du skal derfor kun søge SU på grundlag af aktuel forælderindkomst, hvis dine forældres indtægt er væsentlig nedsat indenfor de sidste to år. Det skal være pga. en af flg. årsager:

 • afskedigelse
 • langvarig sygdom
 • konkurs
 • betalingsstandsning
 • overgang til pension eller efterløn

 

Hvis du søger SU på grundlag af aktuel forælderindkomst, skal du huske at printe kvitteringssiden og aflevere dén, samt den derpå nævnte dokumentation på kontoret hurtigst muligt.

Du skal altid melde flytning til folkeregistret, og herfra vil SUstyrelsen automatisk få besked om din nye adresse. SUstyrelsen tjekker din adresse hver den 1. og vil efterfølgende regulere for ude/hjemmeboende sats.

Hvis du flytter hjemmefra, så læs venligst afsnittet ”Jeg er udeboende – kan jeg få mere i SU?”.

HUSK at give skolens kontor særskilt besked om din nye adresse.

Ja. Du skal blot være opmærksom på at feriepengene tæller med i din årsindkomst i det år, hvor de beskattes. Typisk vil de blive beskattet i det år de er tjent, men er du i tvivl så spørg SKAT eller din arbejdsgiver.

Du vil stadig modtage SU. Dog skal du huske at et eventuelt afkast, fx renteindtægter, tæller med i din årsindkomst.

Du har selv ansvaret for, at alle oplysninger i din SU-ansøgning er korrekte og fyldestgørende – så læs vejledningen og dine støttemeddelelser grundigt.

Som modtager af støtte fra det offentlige, er du underlagt strafansvar, når du giver oplysninger til SU, og du har pligt til at give besked, hvis der sker ændringer i dine forhold, der vedrører din SU.
Se hvad du er forpligtet til, når du får SU.

 • Log ind med NemID
 • Vælg fanebladet ”Digital post”
 • Vælg ”Skriv ny post”
 • I feltet ”Til” klik på ”Vælg modtager”
 • Under ”Vælg modtager fra kategori” vælg ”Offentlige myndigheder/Stat” i drop down-menuen og klik på luppen
 • Klik på pilen > ved ”Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte”
 • Vælg ”Statens Uddannelsesstøtte (SU)” på menuen, der åbnes
 • Vælg eventuelt relevant underemne på menuen, der åbnes
 • Angiv, hvad din forespørgsel drejer sig om i drop down-menuen
 • Udfyld felterne “Støttemodtagerens cpr-nummer” og “Støttemodtagerens navn”

 

Via Digital Post kan du uploade op til 4MB pr. mail.

Du skal altid kontakte SKAT, hvis du har spørgsmål der handler om din skat/skattekort:
Tlf: +45 7222 1818
skat.dk/unge
X (Twitter): @skattefar
Facebook: SKATdanmark

Blev dit spørgsmål ikke besvaret?

Du kan læse mere på su.dk eller du kan henvende dig til vores SU-medarbejder, Jannie Vestergaard.

Picture of Jannie Vestergaard
Jannie Vestergaard

Informationssekretær
Tlf.: 87584051
ja@grenaa-gym.dk

Hvad leder du efter?