Læse/skrive-vanskeligheder?

Der er hjælp at få på Grenaa Gymnasium

Læse/skrive-problemer?

Læse/skrive-vejlederne kan hjælpe

Få hjælp til at læse bedre

  • Blive bedre til at huske det, man læser
  • Lære forskellene på at læse en lektie i f.eks. fysik
    og en i dansk.
  • Få æslehastigheden op

 

Få hjælp til at skrive bedre:

  • Stavning
  • Ordforråd
  • Tegnsætning
  • Opgaveskrivning: At komme i gang, at huske hvad der skal med o.lign.

Test for ordblindhed

Alle førsteårselever bliver screenet for læse/skrive-problemer.

Hvis screeningsresultatet tyder på, at en elev er ordblind kan læsevejlederen udføre en test for det her på gymnasiet.

Hvis en elev konstateres ordblind, kan vi søge støtte til en IT-rygsæk.

Med en IT-rygsæk kan eleven få alle tekster læst højt.

Behov for andre typer hjælp?

Hvis problemet er andre typer af handikap, kan vi søge penge til studiestøttetimer eller sekretærhjælp.

Vejledning og støtte

Karakterer og feedback

Læs om faglig evaluering: hvordan og hvornår

Få en god start

Fokus på trivsel fra starten

Eksamensangst?

Der er hjælp at få - læs mere her

Handicapvenlige bygninger

Læs mere om tilgængeligheden på Grenaa Gymnasium

Har du spørgsmål?

Kontakt en vejleder hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at høre mere.

Picture of Pia Toftgaard
Pia Toftgaard

Vejleder
Tlf.: 87584073
pt@grenaa-gym.dk

Picture of Louise Honoré
Louise Honoré
Hvad leder du efter?