Grøn omstilling

Grøn omstilling

Grøn omstilling – hvornår bliver det til noget?

Rollespil om grøn omstilling i naturgeografi

Danmark har i lighed med andre lande forpligtet sig på at reducere CO2-udledningen. Men hvorfor er det så svært?

Eleverne på naturgeografi C-valgholdet har arbejdet med klimaændringer, klimakatastrofer og Danmarks energiforbrug. Som afslutning så de nærmere på både mulighederne og udfordringerne ved grøn omstilling i Danmark, med henblik på at nå Danmarks reduktionsmål.

Klassen var inddelt i fire grupper, der hver udgjorde en forhandlingsdelegation, der repræsenterede en af følgende løsningsmuligheder for grøn omstilling: power to X, en energiø i Nordsøen og Smartgrid, biobrændsler og lagring af C02.

Eleverne fik en økonomisk ramme på 100 mia. – som helt bevidst fra lærerens side var alt for lav – og så skulle de forhandle sig frem til en plan for, hvad vi i Danmark bør investere i for at nedbringe vores CO2-udslip, så vi kan nå vores mål på 70% reduktion i 2030 og være helt CO2-neutrale i 2045.

Eleverne satte alle sejl til og nåede et kompromis til 198 mia. – ikke helt ikke helt indenfor rammen på 100 mio. De måtte sande, hvor svært det er at nå reduktionsmålene, og de mange benspænd der er.

Hvad leder du efter?