Pre-IB og IB Diploma

Den internationale studentereksamen

IB Diploma - den internationale studentereksamen

Grenaa Gymnasium blev IB World School i 2003

Som elev på  Pre-IB og IB Diploma bliver du undervist af engagerede, erfarne og fagligt kompetente lærere.

Du bliver klar til en akademisk uddannelse i Danmark eller i udlandet.

Din hverdag er i et internationalt miljø, og du har mulighed for at engagere dig i masser af aktiviteter udenfor undervisningen

Der går i alt circa 510 elever og lidt under halvdelen af dem er Pre-IB og IB-elever.

Hverden Pre-IB eller IB egner sig til udvekslingsophold.

Fag og kerne i IB

IB-udddannelsen består af seks faggrupper og tre kerneelementer

Pre-IB

Læs om Pre-IB på Grenaa Gymnasium

Fag på IB Diploma

Se hvilke IB-fag du kan vælge på Grenaa Gymnasium

Kernen i IB Diploma

Læs om Extended Essay, Theory of Knowledge og Creativity Activity Servise

Kontakt en IB-elev

Snak med en af vores nuværende IB-elever eller en and dem, der blev student sidste skoleår

De bedste år i min søns skoletid

Vælg IB Diploma

Er IB noget for dig?

IB-uddannelsen er måske noget for dig, hvis du er indstillet på et meget højt fagligt niveau og mange lektier.

Al undervisning foregår på engelsk, så det er nødvendigt, at du er god til engelsk både mundtligt og skriftligt.

Selve IB Diploma varer to år, og niveauet i IB1 svarer til 2.g (STX).

Hvis du ikke har et fagligt niveau svarende til 1.g, skal du søge om optagelse i Pre-IB.

Hvem vælger IB?

Se om du tilhører en af målgrupperne

1. Du vil have en videregående uddannelse i udlandet eller en internationalt orienteret uddannelse herhjemme.

2. Du har et andet modersmål end dansk, og du behersker ikke dansk godt nok til at tage en dansk studentereksamen.

3. Du har været et år i udlandet, og ønsker at fastholde det internationale perspektiv.

4. Dine forældre arbejder i udlandet, og du ønsker at opretholde din tilknytning til Danmark og samtidig bevare muligheden for videre uddannelse i udlandet.

5. Du går allerede på en IB-skole

Hvad kan du blive med en IB-eksamen?

IB Diploma er et godt alternativ til STX, og er adgangsgivende til mange videregående udddannelser i Danmark og i udlandet.

Her er nogle eksempler på hvad man kan uddanne sig videre til med en IB-eksamen:

Læge, ingeniør, lærer, journalist, bioanalytiker, jurist, fysioterapeut, IT-tekniker, flyveleder, sprogofficer, socialarbejder, biolog, designer

Har du spørgsmål?

Kontakt vores uddannelsesleder for IB eller en vejleder hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at høre mere.

Picture of Eike Boysen
Eike Boysen

Uddannelsesleder IB
Tlf.: 87584059
es@grenaa-gym.dk

Picture of Nina Ø. Lauritzen
Nina Ø. Lauritzen
Hvad leder du efter?