HF på Grenaa Gymnasium

HF på to år giver dig faglig og personlig retning ind i din fremtid.

  • Bliv klædt på til en videregående uddannelse.
  • Du bliver undervist af engagerede og erfarne lærere i en tryg atmosfære.
  • Du vil opleve accept og rummelighed sammen med unge mennesker

Hvem vælger HF?

HF på Grenaa Gymnasium

 

En to-årig ungdomsuddannelse er måske noget for dig, hvis du har lavet noget andet efter folkeskolen, f.eks. arbejdet, været i udlandet eller været i gang med en anden uddannelse.

Der er også mange, der vælger HF-uddannelse på Grenaa Gymnasium efter folkeskolen og langt af dine klassekammerater vil være unge mennesker.

Du skal være interesseret i boglig viden, motiveret for at lære nyt og parat til at yde en indsats. Til gengæld er dine lærere og vejledere tæt på dig hele vejen og de fleste lektier laver du på skolen!

Muligheden for at lave lektier i skoletiden betyder, at jeg kan være med uden at få dårlig samvittighed. Thomas, HF

Hvad kan du forvente? – måske mere end du tror

Fra dag 1 har vi fokus på, at du får et trygt miljø at lære i, hvor du føler dig set af lærerne og accepteret af dine klassekammerater.

Grenaa Gymnasium er kendt for et godt socialt miljø med plads til forskellighed.

Du vil have muligheden for at udvikle dig som menneske og få et fagligt fundament for din fremtid.

Uanset om du har gode eller dårlige erfaringer med at gå i skole, så er her muligheden for en ny start.

Få overblik over HF

Karakterer og eksamen på HF

Hvad lærer du på HF?

 • Du lærer at se sammenhængen mellem teori og praksis i fagene
 • Du lærer at løse faglige problemer ved at kombinere flere fag
 • Du får mulighed for at udvikle din selvstændighed og din evne til at samarbejde med andre

HF på Grenaa Gymnasium er lektieintegreret. Det betyder, at du laver en del af lektierne i skoletiden.

Vi lægger vægt på, at du lærer at lære og på at du får hjælp undervejs.

På Grenaa Gymnasium kan du vælge mellem fem forskellige fagpakker  og en række forskellige valgfag – alt efter dine interesser og uddannelsesønsker.

Hvad vil du være? Få ideer her

Projekt- og praktikforløb

Projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen giver dig mulighed for:

 • faglig fordybelse
 • at snuse til en videregående uddannelse eller et job, du kan videreuddanne dig til.

I projekt- og praktikforløb bruger du viden og metoder fra dine fag til at undersøge og udtænke løsninger på problemer som findes ude i virkeligheden.

Du kommer til at deltage i besøg på uddannelsessteder og virksomheder. Formålet med projekt- og praktikforløbene er at hjælpe dig til at blive afklaret og klæde dig på til at vælge en videregående uddannelse, som du har lyst til og som passer til dig.

HF-uddannelsen passer til dig, hvis du:

 • Vil have en videregående uddannelse som fx lærer, pædagog, tekniker, politibetjent m.v.
 • Vil have klassekammerater med forskellige baggrunde hvad angår uddannelsesforløb, erhvervserfaring og kultur
 • Kan lide at lære når teori kobles med praktiske eksempler fra dagligdagen

Hvad kan du blive med en HF-eksamen?

En HF-eksamen fra Grenaa Gymnasium kan bane vejen til mange forskellige uddannelser afhængigt af hvilken fagpakke og hvilke valgfag, du vælger.

Her nævner vi nogle få eksempler: Pædagog, sygeplejerske, politibetjent, lærer, journalist, biotekniker, advokat, fysioterapeut, IT-tekniker, flyveleder, socialrådgiver.

Overvejer du at bo på Grenaa Gymnasiums kostskole?

Overvejer du STX? – klik her

Overvejer du IB? – klik her

Hvad vil du være? Få ideer her