Kunst på Grenaa Gymnasium

En del af hverdagen

Kunst på Grenaa Gymnasium

Årtiernes samtidskunst

Går man en tur rundt i gang- og opholdsarealer, kontorer og ja, selv lærertoiletterne, på Grenaa Gymnasium, så vil man støde på kunst fra alle de årtier, skolen har eksisteret.

Der er f.eks. Eickhoffs Navigare, liggende kvinde (1967), som ingen undgår at se, fordi den er placeret monumentalt i bassinet i søjlehallen. Utallige er de udklædninger, ”damen” har været iført i tidens løb, når der har været fælles temadag på skolen.

Går man i kantinen, undgår man ikke at få øje på f.eks. Richardt Mortensens litografiske serie Signatur (1972) og Erik A. Frandsens Uden titel (1987).

Ny Carlsbergfondet

Men den helt overvejende del af værkerne er fra 1990’erne og frem til i dag. Det skyldes, blandt andet, at Ny Carlsbergfondet i 1997 og 2014 generøst har ”deponeret” hhv. 15 og 21 store og i øjenfaldende værker hos Grenaa Gymnasium.

Det er værker, som skolens kunstbudget aldrig ville kunne række til, og som kommer til deres ret i samspil med arkitekturen og med hinanden. Det gælder f.eks. Cai-Ulrich von Platens kæmpemaleri Uden titel (2011) der er blevet nabo til Viera Collaro’s lysværker Ringen og Rainbow Fragments (1995). 

 

Tæt på kunsten

Kunstværkerne på skolen inddrages naturligvis i undervisningen.

Ny Carlsbergfondet står bag undervisnings-sitet Tæt på kunsten. Den indholder undervisningsmateriale til gymnasiebrug, og her er Grenaa Gymnasium naturligvis repræsenteret.

Hanne Marie Jensen: Kunsten på Grenaa Gymnasium

Hvad leder du efter?