Samfundslinjer

Studieretninger med Samfundsfag A

Samfundslinjer

Studieretninger med samfundsfag

Vælg en af Samfundslinjerne hvis du vil forstå det samfund, du lever i, og den globale verden vi alle er en del af.

På Samfundslinjerne er dine A-niveaufag samfundsfag og matematik eller engelsk.

Du kommer til at lave valgundersøgelser, når der er valg, og du kan komme på besøg hos for eksempel virksomheder i lokalområdet eller på studieturen eller få besøg af politikere på skolen.

Hvad lærer du i samfundsfag A?

Du får du aktuel viden om lokale og om globale forhold, og teori der giver indblik i, hvordan
de hænger sammen.
Hvad har tøjproduktion i Bangladesh med dig at gøre? – mere end du måske tror. 

Hvad betyder energikrisen for dig? Hvorfor mistrives så mange unge?

Hvorfor er der krig i Ukraine? – hvorfor er der i det hele taget konflikter i verden og kan Danmark overhovedet spille en rolle?

Hvilket parti vil du stemme på, når du får stemmeret? – ja, det vil vi ikke fortælle dig, men du får styr på partierne, så du selv kan tage stilling.
 

Studieretning samfundslinjer Grenaa Gymnasium

Samfundslinje med matematik

Studieretning med Samfundsfag A og Matematik A

Hvad kan du blive?

Adgangskortet viser hvilke uddannelser studieretningen kan give adgang til.

Husk at tilføje valgfag

Samfundslinje med engelsk

Studieretning med samfundsfag A og engelsk A

Hvad kan du blive?

Adgangskortet viser hvilke uddannelser studieretningen kan give adgang til.

Husk at tilføje valgfag

Studieretning samfundslinjer Grenaa Gymnasium

Vælg mellem 10 forskellige studieretninger

Grenaa Gymnasium tilbyder 10 forskellige linjer indenfor sprog, musik, samfundsfag og naturvidenskab.

Musiklinjer

Musik er fælles puls

Verdenslinjer

Sprog åbner verden

Naturvidenskabslinjer

Om alt fra stjerner til atomer

Samfundslinjer

Samfundet er mere end meninger

Har du spørgsmål?

Kontakt en vejleder hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at høre mere.

Picture of Rie B. Kurdahl
Rie B. Kurdahl
Picture of Hanne Kjærgaard Hansen
Hanne Kjærgaard Hansen

Vejleder
Tlf.: 87584069
kh@grenaa-gym.dk

Hvad leder du efter?