Ansøg
Ansøg om optagelse

STX, HF, Pre-IB, IB Diploma og Kostskolen

Optagelse på Grenaa Gymnasium

OpenApply og optagelse.dk

Hvordan er optagelsesprocedurene? – og opfylder du adgangskravene til den ungdomsuddannelse, du ønsker?

Det hjælper denne side dig med at få styr på. 

Alle ansøgninger om optagelse på STX, HF, Pre-IB og IB samt Kostskolen skal ske elektronisk.

Rul ned og læs om adgangskrav og – procedurer.

Hvilken ungdomsuddannelse søger du ind på?

Vil du søge optagelse på STX eller HF, finder du  information om adgangskrav og ansøgningsfrister på ug.dk.

Hvis du søger optagelse på HF, og det ikke er direkte efter 9. eller 10.klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Du vil blive indkaldt til en samtale med skolens rektor. Under denne samtale vil du få af vide, om du kan optages i HF på Grenaa Gymnasium.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en af vores vejledere.  

Læs om STX på Grenaa Gymnasium

Læs om HF på Grenaa Gymnasium

Vil du ansøge om optagelse på Pre-IB, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal både lave en ansøgning i optagelse.dk og en ansøgning direkte til skolen i OpenApply
 • I Optagelse.dk skal du angive Pre-IB på Grenaa Gymnasium som din førsteprioritet (vælg ‘FORRANG’)
 • Du skal opfylde adgangskravene til STX
 • Du skal have et højt fagligt niveau i engelsk, både skriftligt og mundtligt, da al undervisning foregår på engelsk. Du skal kunne læse svære faglige tekster på engelsk
 • Vi forventer, at du medbringer din egen bærbare computer. Mange opgaver skal afleveres elektronisk.
 • Du skal anskaffe den lommeregner, som kræves i IB. Du får brug for den allerede i Pre-IB.

 

Læs om Pre-IB og IB på Grenaa Gymnasium

Vil du ansøge om optagelse på IB Diploma, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal lave en ansøgning direkte til Grenaa Gymnasium i OpenApply. Det er ikke et krav at søge i optagelse.dk
 • For at blive optaget på IB skal du have fuldført en Pre-IB, en 1.g, eller have været på high school eller tilsvarende ophold i udlandet.
 • Have et karaktergennemsnit, som vil være adgangsgivende til STX
 • Have højt fagligt niveau i engelsk, både skriftligt og mundtligt, da al undervisning foregår på engelsk
 • Have højt fagligt niveau i de andre fag, som du vælger

 

Hvad kræver IB generelt?

IB er krævende, både fagligt og personligt. Du bør overveje om du kan klare de høje faglige krav.

Du skal være indstillet på, at IB er krævende i forhold til skriftlighed og faste regler. 

Du skal have lyst til at tage en uddannelse i et internationalt miljø.

Hvis du bliver optaget på IB:

 • Medbring din egen bærbare computer. Mange opgaver skal afleveres elektronisk
 • Anskaf dig den lommeregner, som kræves i IB

 

Læs om Pre-IB og IB Diploma på Grenaa Gymnasium

Vil du ansøge om et værelse på Grenaa Gymnasiums kostskole?

Du kan ansøge om et værelse på Kostskolen, hvis du har brug for et sted at bo, mens du går på Grenaa Gymnasium.

Du skal ansøge om værelse på Kostskolen samtidig med at du søger enten STX, HF, Pre-IB eller IB. Det gør du gennem OpenApply:

 • Når du har oprettet en profil i OpenApply, vil du blive guidet gennem processen 
 • Er du dansk kostskoleansøger, og søger du optagelse på STX eller HF, skal du i optagelse.dk angive Grenaa Gymnasiums Kostskole som ”FORRANG”  

Læs mere om Grenaa Gymnasiums kostskole

Kan du få tilskud til dit kostskoleophold?

Hvem kan ikke få tilskud?

Hvis du er fyldt 18 år, er du ikke berettiget til tilskud

Hvem kan få tilskud?

Hvis du er under 18 år, er du muligvis berettiget til et tilskud.

Bliver du 18 år i løbet af skoleåret, skal du betale fuld pris fra starten af det første hele kvartal efter du er blevet 18 år.

Tilskuddet beregnes på grundlag af dine forældres og din indkomst, fratrukket et beløb pr. hjemmeboende søskende som er under 18 pr. 1. august i optageåret. Se de aktuelle priser her: Kostskolepriser 2024 2025

Hvis dine forældre er skilt, medqregnes kun indkomsten fra den forælder, du bor hos og dennes eventuelle nye ægtefælle eller registrerede partner.

Du og dine forældre skal selv dokumentere jeres indkomstforhold ved at uploade dokumentationen i OpenApply sammen med ansøgning til Kostskolen.

 • Borgere bosat i Danmark:
  • Du skal uploade både din og dine forældres årsopgørelse. Til skoleåret 2024/2025  skal vi bruge årsopgørelsen for indkomståret 2022.
  • Er der udenlandsk indkomst i indkomståret, skal der medsendes dokumentation for den udenlandske indkomst.
 • Borgere bosat udenfor Danmark:
  • Du skal dokumentere dine indtægter med en udskrift fra den offentlige myndighed, der administrerer indkomster og skat.
  • Du skal også udfylde blanketten “Family Income Statement” i OpenApply. Alle beløb skal være før skat.
  • Oplysningerne skal uploades i originalsprog samt oversat til engelsk. Notar er ikke nødvendig.
  • I skoleåret 2024/2025 skal vi bruge indkomstoplysningerne fra 2022.

Såfremt der ikke foreligger veldokumenterede oplysninger om indtægtsforholdene, er skolen berettiget til at opkræve fuld opholdsbetaling.

Betaling

Forældremyndighedshaverne til elever, som er under 18 år på optagelsestidspunktet, forpligter sig til at betale hele opholdsbetalingen til udgangen af det kvartal, hvori eleven fylder 18 år.

Hvad dækker opholdsafgiften

Opholdsafgiften dækker fuld kost og logi, internet og brug af alle kostskolens faciliteter.  Opholdsafgiften dækker ikke forsikring eller udgifter til personlig hygiejne og tøjvask samt lommepenge.

OpenApply er den elektroniske platform, hvor du ansøger om optagelse i Pre-IB, IB Diploma og Kostskolen.

OpenApply er en lukket og sikker platform.

Igennem din skoletid på Grenaa Gymnasiums kostskole, Pre-IB eller IB tilstræber vi, at al kommunikation foregår her.

Bemærk, at en stor del af ansøgningsprocessen foregår på engelsk.

Har du spørgsmål vedrørende OpenApply? 

Kontakt da venligst vores Optagelses-sekretær Anneli Sverdrup. Du finder hendes kontaktoplysninger nedenfor.

Har du spørgsmål?

Kontakt Optagelses- og IB-sekretæren, hvis du har spørgsmål til optagelse og ansøgning.

Picture of Anneli Sverdrup Pedersen
Anneli Sverdrup Pedersen

Optagelses- og IB-sekretær
Tlf.: 87584060
ap@grenaa-gym.dk

Hvad leder du efter?