Kernen i IB Diploma

Extended Essay, Theory of Knowledge, Creativity Activity Service

IB Diplomas kerne

De tre elementer i kernen er obligatoriske

Extended Essay (EE)

Theory of Knowledge (TOK)

Creativity Activity Service (CAS)

Kernen i IB Diploma giver dig blandt andet mulighed for at udvikle dit engagement og handlekraft lokalt og globalt, skærpe dine færdigheder i at undersøge og formidle et fagligt problem og styrke din bevidshed om, hvad viden er.

EE, TOK og CAS

Viden og research, engagement og kreativitet

Extended Essay giver dig mulighed for at skrive en mini-universitetsopgave i et emne, som interesserer dig.

Extended Essay er en større skriftlig opgave, hvor du skal vise, at du kan lave en dybdegående undersøgelse af et emne, som du selv har valgt og afgrænset.

Det giver dig mulighed for at vise, at du kan:

• arbejde selvstændigt, disciplineret og målrettet
• belyse en problemstilling logisk, klart og grundigt
• overholde krav til omfang og formelle opgavekriterier

Vejledning

Du får en grundig introduktion til forløbet og vejledning af en relevant faglærer i alle faser af forløbet.
Forløbet ligger i sidste del af IB1 og første del af IB2.

Eksamen

Opgaven bliver bedømt af en ekstern censor.

Læs mere om Extended Essay (på engelsk)

Theory of Knowledge betyder vidensteori, og går ud på at undersøge, hvad viden er, og hvordan vi overhovedet kan vide noget om universet og naturen og om samfund og kulturer i fortid og nutid.

Du lærer:

 • at se sammenhænge mellem fagene
 • at forstå fagenes grundlæggende metoder
 • at reflektere kritisk over forskellige syn på viden
 • at reflektere over hvordan viden indgår i din egen kultur og i andre kulturer

 

Undervisningen

Vi tænker over og diskuterer i fællesskab eksempler og cases fra forskellige vidensområder.

Vi har for eksempel en lille hjernescanner, som vi skal bruge til at undersøge om mennesket overhovedet har frihed, eller om hjernen bare er en maskine.

I undervisningen træner vi løbende til eksamen.

Eksamen

Du skal

 • skrive en opgave
 • holde et mundtligt oplæg

 

Læs mere om Theory of Knowledge (på engelsk)

Creativity Activity Service (CAS) giver dig mulighed for at udvikle din lyst og evne til at engagere dig aktivt i din omverden.

 • Creativity: kreativitet. F.eks. billedkunst, musik, skrivning, teater, design.
 • Activity: fysisk aktivitet. Alle former for individuel sport, holdsport og bevægelse.
 • Service: ulønnet, frivilligt arbejde til gavn for andre.

CAS udvider din horisont på andre områder end de rent intellektuelle og udfordrer dig på nye områder, f.eks. ved at du:

 • Planlægger og igangsætter aktiviteter til gavn for andre eller for din egen udvikling.
 • Udviser engagement, initiativ og evnen til at samarbejde.
 • Engagerer dig i globale og lokale forhold.
 • Deltager i forskellige sports- og fritidsaktiviteter.

Vejledning

Du kan få hjælp til at sammensætte dit CAS-forløb af Grenaa Gymnasiums fire CAS-koordinator og CAS-vejledere.

Grenaa Gymnasium har kontakter blandt lokalområdets foreninger og institutioner, som gerne vil have din hjælp.

Eksamen

For at opnå dit IB Diploma skal du kunne dokumentere i din CAS-portfolio, at du kontinuerligt gennem dine to år på IB har lavet forskellige CAS-aktiviteter.

Din CAS-portfolio skal dokumentere en balance mellem Creativity, Activity og Service, og du skal opfylde syv læringsmål, der knytter sig til CAS.

Desuden skal du have planlagt og udført minimum et CAS-projekt af mindst en måneds varighed.

Eksempler på indhold i CAS på Grenaa Gymnasium

 • Røde Kors: indsamlinger og andet hjælpearbejde (Service)
 • Deltagelse i skolens kor (Creativity)
 • Kreativ Skrivning (Creativity)
 • FN-rollespil (MUN)
 • Løb og styrketræning (Activity)

 

Læs mere om CAS (på engelsk)

Disse tre år har lært mig meget mere, end jeg nogensinde troede muligt. Danmark er stedet, hvor jeg blev selvstændig og moden. Jeg fandt mig selv og min plads i verden.

Har du spørgsmål?

Kontakt en vejleder hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at høre mere.

Picture of Jacob Kjærgaard
Jacob Kjærgaard

Vejleder
Tlf.: 87584061
jk@grenaa-gym.dk

Picture of Nina Ø. Lauritzen
Nina Ø. Lauritzen
Hvad leder du efter?