Fag på IB

Fag på IB Diploma

Vælg et fag fra hver faggruppe

Faggrupperne er:
Faggruppe 1: Modersmål
Faggruppe 2: Fremmedsprog
Faggruppe 3: Individ og Samfund
Faggruppe 4: Naturvidenskab
Faggruppe 5: Matematik
Faggruppe 6: Kunstneriske fag

Du kan undlade at vælge et fag fra faggruppe 6, hvis du vælger to fag fra en af de andre grupper.

Du skal til eksamen i alle seks fag.
Derudover skal du gennemføre IB-kerneelementerne: EE, TOK og CAS

Find dine IB-fag

Læs fagbeskrivelserne nedenfor grundigt

I fagbeskrivelserne får du information om:

 • Hvad lærer man om i hvert fag?
 • Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamen i faget?
 • Hvilke forudsætninger er nødvendige for at kunne følge med og bestå hvert fag?
 • Hvilke fremtidsmuligheder giver det enkelte fag dig?

 

Overvej dine valg af fag nøje, så du slipper for bøvlet med at skulle skifte senere

IB Diploma-fag på Grenaa Gymnasium

Alle fag på IB Diploma er to-årige

Hvad lærer du i Danish A?

 IB Danish A Literature giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med en række litterære værker fra Danmark og verdenslitteratur i dansk oversættelse.

Du vil komme til at læse litteratur fra forskellige perioder, genrer og stilarter, og analysere værkerne for at forstå forfatterens teknikker og for at blive i stand til at vurdere et værks litterære kvaliteter.

Standard Level og Higher Level

Danish A SL eller HL er et godt valg, hvis du:

 • er en trænet læser
 • gerne vil læse forskellige genrer og hele værker
 • kan lide at læse litterære værker på dansk
 • gerne vil lære at forstå forskellige aspekter af litterært sprog
 • gerne vil lære at læse mellem linjerne
 • er interesseret i at møde forskellige perspektiver på livet, skildret i litteraturen
 • gerne vil have insigt i litterære skriveteknikker.
 • har en stærk interesse i at fordybe dig i litterære teknikker hos forskellige forfattere
 • er indstillet på at undersøge de tankegange og forestillinger som er repræsenteret i værkerne, herunder værker fra kulturer langt fra din egen. 

   

Detaljeret fagbeskrivelse for Danish A SL/HL  

IB Danish at Grenaa Gymnasium
Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamen?

Du forbereder dig til eksamenerne i Danish A gennem klassediskussioner og skriftlige opgaver.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

Danish A er for elever med dansk som modersmål. Du skal have bestået Folkeskolens afgangsprøve i dansk.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver Danish A?

 De fleste videregående uddannelser i Danmark, kræver, at man har haft dansk på dette niveau.

Hvad lærer du i IB English A Language and Literature?

IB English A Language and Literature omfatter både fiktive og non-fiktive tekster, som vi analyserer i forhold til kultur, historisk kontekst, massekommunikation, publikum og litteraturteori.

I timerne vil du for eksempel komme til at arbejde med spørgsmål som: Hvordan en tekst er et produkt af sin tid? Hvilke teknikker benyttes for at gøre reklamer overbevisende? Hvordan fastholder forfattere læseren med metaforer og levende sprog?

IB English A Language and Literature Grenaa Gymnasium
Standard og Higher Level

Standard Level læser vi mange forskellige slags tekster.

For eksempel:
Romaner
Taler
Digte
Graphic novels
Tegneseriestriber
Blogs
Reklamer

 

Higher Level læser du flere emner og værker end på SL og derfor er der flere lektier.

Detaljeret fagbeskrivelse for English A Language and Literature SL/HL

 

Hvordan forbereder undervisningen dig på eksamen?

Du bliver forberedt til eksamenerne ved at besvare opgaver og gennem analyse og fortolkning af litteratur.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

IB English A Language and Literature kan være et godt valg, hvis du kan lide at læse romaner og interesserer dig for, hvordan sprog benyttes alt efter formålet.Hvis engelsk er det sprog, som du føler dig mest hjemme i, så er IB English Language and Literature muligvis det rigtige for dig. Undervisningen er på modersmålsniveau.

IB English A Language and Literature forudsætter at du:

 • har et solidt grammatisk fundament i engelsk. Du bliver ikke undervist i det.
 • kan skrive akademisk engelsk
 • er indstillet på at læse store mængder af tekst.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver English A Language and Literature?
Du tilegner dig engelske sprogfærdigheder som er nødvendige, hvis du vil videreuddanne dig på en engelsksproget uddannelse
Hvad lærer du i Self-taught language A?

IB Self-taught language A er et skole-understøttet selv-studium for elever, som har et andet modersmål end dansk eller engelsk, og som ønsker at tage en eksamen i deres modersmåls litteratur.

Standard Level

Det er muligt at gennemføre Self-taught language på Grenaa Gymnasium i en lang række sprog fra hele verden.

IB Self-taught language har fokus på at analysere tekster, både fiktion og non-fiktion, og at relatere dem til kultur, historisk kontekst, publikum, skriveteknik og – stil samt litteraturteori.

Du vil skulle arbejde selvstændigt med ti forskellige litterære værker, både i oversættelse til dit modersmål og skrevet på dit modersmål.

Du skal vælge værkerne fra to officielle IB Diploma-lister.

Detaljeret fagbeskrivelse for Language A Literature SL

Hvordan forbereder faget dig til eksamen?

Du forbereder dig til eksamen gennem skriftlige afleveringer, og ved at læse og analysere værker på egen hånd.

Dertil kommer terminsprøver.

Du bliver også tilknyttet en lærer. Du mødes med læreren og andre elever, som har valgt Self-taught language, når du skal i gang med noget nyt. Det meste af tiden arbejder du alene.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

Du skal:

 • beherske dit modersmål på et højt og sikkert niveau
 • have et solidt
  kendskab til litterære analysemetoder
 • være motiveret for at læse store mængder af tekst på egen hånd
 • selv købe og betale for de værker, du vælger fra listerne
 • Hvis du har mulighed for at finde en vejleder, der behersker dit modersmål og er vidende om litteratur på dit modersmål, så vil det være et godt supplement til den vejledning, du kan få i self-taughtvejledningstimern.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver faget?

IB Self-taught Language A kan være et krav på videregående uddannelser i dit hjemland.

Hvad lærer du i Language ab initio?

IB ab initio er undervisning i sprog for begyndere. Grenaa Gymnasium tilbyder ab initio i spansk, fransk og dansk.

IB Language ab initio Grenaa Gymnasium

Du lærer gennem samtale, skriveøvelser og læsning af såvel fiktion som non-fiktion i tekst og andre medier.

Forløbene er bygget op om temaer, som for eksempel kulturel mangfoldighed og traditioner og emner som kommunikation og medier, sociale relationer og globale problemstillinger.

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Language ab initio

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamen?

Du bliver forberedt til eksamenerne gennem jævnlige skriftlige afleveringer, for eksempel forskellige tekst-typer som taler, brochurer, blog-indlæg, breve og brugsanvisninger.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

Language ab initio er et godt valg, hvis du ikke kan noget spansk eller dansk overhovedet eller kun en lille smule.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver faget?

IB Language ab initio giver dig mulighed for at:

 • tilegne dig kommunikative færdigheder svarende til CEFR-niveau A1-A2
 • lære at forstå hyppigt brugte sætninger og vendinger
  lære at gøre dig forståelig i enkle hverdagssituationer
Hvad lærer du i Language B?

Grenaa Gymnasium tilbyder: Danish B SL/HL English B SL/HL French B SL German B SL Spanish B SL

IB Language B er undervisning i sprog, som ikke er dit modersmål. Du lærer gennem samtale, skriveøvelser og læsning af såvel fiktion som non-fiktion i tekst og andre medier.

Faget har fem temaer:

 • Identitet
 • Opfindsomhed
 • Erfaringer
 • Sociale strukturer
 • Vores fælles planet

 

Temaerne belyses gennem emner, som for eksempel kulturel mangfoldighed, sociale minoriteter og traditioner.

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Language B SL/HL

IB Language B at Grenaa Gymnasium
Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamenerne?

Du bliver forberedt til eksamenerne gennem jævnlige skriftlige afleveringer, for eksempel forskellige teksttyper som taler, brochurer, blog-indlæg, breve og brugsanvisninger.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

IB Language B Standard Level kræver generelt at du:

 • er interesseret i at lære om sprog og kultur
  ønsker at forbedre dine sprogfærdigheder mundligt og skriftligt
 • er motiveret for at arbejde i dybden med mundtlig sprogfærdighed, grammatik og forskellige tekstgenrer
 • har mod på at indgå i spontane klassediskussioner

Higher Level skal du læse to litterære værker udover hvad du læser på Standard Level.

Yderligere forudsætninger

Danish/French/German/Spanish B:

I udgangspunktet skal du have basale sprogfærdigheder svarende til A2 (CEFR):

 • du forstår sætninger og ofte brugte vendinger
 • du kan gøre dig forståelig i enkle rutine-situationer

English B:

I udgangspunktet skal du have gode sproglige færdigheder svanrede til B1 (SL) – B2 (HL) (CEFR):

 • du kan forstå komplekse tekster i hovedtræk
 • kan kommunikere flydende på sproget med personer, der har det som modersmål
 • skrive klare og sammenhængende tekster

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Language B?

Danish B HL er nødvendigt hvis du vil søge optagelse på et dansk universitet på en dansk-sproget uddannelse.

For at blive optaget på et universitetsstudium på et andet sprog end dansk, vil Language B HL være nok i de fleste tilfælde. Du bør kontakte vejlederen på Grenaa Gymnasium for at være sikker.

Hvad lærer du i IB Economics?

Economics er teoretisk økonomi anvendt på virkelighedens problemstillinger.

Det kan være alt fra for eksempel Brexits globale økonomiske konsekvenser til risikoen for at robotteknologi kommer til at skabe strukturel arbejdsløshed.

Economics giver dig med andre ord en forståelse af sammenhængene mellem samfund, politik og økonomi i nutidens samfund.

IB Economics Grenaa Gymnasium
Standard Level og Higher Level

Standard Level består af fire områder: mikro- og makroøkonomi, international økonomi og udviklingsøkonomi.

Standard Level kræver, at du lærer dele af pensum udenad, især diagrammer. Til gengæld er pensum på relativt få sider.

Detaljeret fagbeskrivelse for Economics SL

Higher level består af de samme emner som SL, men med udvidelser i nogle af emnerne.

Detaljeret fagbeskrivelse for Economics HL

Hvordan forbereder undervisningen dig på eksamen?

Alle eksamener er skriftlige. Du forbereder dig til dem gennem jævnlige skriftlige afleveringer.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

Higher Level kræver, at du har gode færdigheder i procentregning, kan læse diagrammer og løse enkle ligninger.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Economics?
Economics er et godt valg, hvis du vil videreuddanne dig indenfor samfundsvidenskab, økomomi, sociologi eller merkantile fag.Economics er dog ikke formelt adgangsgivende til videregående uddannelser.
Hvad lærer du i IB History?

IB History giver dig mulighed for at opnå en indsigt i menneskers motiver, adfærd og valg og historiske baggrunde for forhold og problemer i nutiden.

Fokus er på det 20. århundredes verdenshistorie.

IB History er et godt valg, hvis du gerne vil være dygtig til at analysere og vurdere historiske kilder og foretage kritiske analyser af for eksempel årsager og konsekvenser.

Du bliver trænet i at vurdere forskellige synsvinkler og integrere dem i en sammenhængende argumentation.

IB History giver dig i særlig grad mulighed for at træne basale research- og dokumentationsteknikker, som du får brug for i dit Extended Essay uanset hvilket fag, du vælger at skrive det i.

IB History Grenaa Gymnasium
Standard Level og Higher Level

Standard Level består af følgende forløb:

 • The Move to Global War
  De internationale begivenheder, som førte til udbruddet af 2. Verdenskrig. Forløbet forbereder dig til eksamen i kildeforståelse, kildevurdering og analyse og fortolkning af historiske kilder. (Paper 1)
 • Verdenshistorie Autoritære stater i det 20. århundrede: Tyskland og Hitler, Sovjetunionen og Stalin, Kina og Mao
 • Den kolde krig Supermagtsrivalisering i det 20. århundrede. 

Disse to forløb forbereder dig til eksamen i færdigheder til at analysere og vurdere en historisk problemstilling på grundlag af detaljeret viden. (Paper 2).

Detaljeret fagbeskrivelse History SL

Higher Level består af Standard Level-forløbene og derudover tre fordybelsesforløb om Europas historie:

 • Europæiske stater i Mellemkrigstiden 1918-1939
 • Fra Versailles til Berlin: Forholdet mellem europæiske stater 1918-1945
 • Soviet Unionen og post-sovjettisk Rusland 1924-2000

Disse forløb forbereder dig til eksamen i færdigheder i at analysere og vurdere en historisk problemstilling på grundlag af detaljeret viden (Paper 3).

Detaljeret fagbeskrivelse for History HL

Forløbene på Standard og Higher Level overlapper og supplerer hinanden.

 

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamenerne?

Alle eksamener i History er skriftlige og du forbereder dig til dem gennem hyppige skriftlige afleveringer.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

IB History er et godt valg, hvis du:

 • Har en stærk interesse for historie
 • Har et stort ordforråd på engelsk
 • Er motiveret for at skulle læse og huske meget
 • Kan skrive akademisk engelsk

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB History?

Mange videregående uddannelser i Danmark kræver at du har haft faget historie svarende til niveauet i IB History.

Hvad lærer du i IB Psychology?

IB Psychology handler om hvorfor mennesker tænker, føler og handler, som de gør, og hvordan man undersøger det videnskabeligt

IB Psychology Grenaa Gymnasium

Psychology er et godt valg, hvis du synes det vil være spændende at undersøge:

 • menneskers tankeprocesser, adfærd og følelser
 • hvordan hjernen virker og influerer på adfærd og følelser
 • hvordan fysiologien påvirker humør og adfærd
 • hvordan vi opfatter og fortolker vore omgivelser
 • hvorfor vi handler anderledes i grupper end når vi er alene
 • hvordan kulturer påvirker hvem vi er, og hvad vi tænker

 

Du kommer til at arbejde i grupper og individuelt.

Standard Level og Higher Level

Standard Level kræver, at du har en strengt videnskabelig tilgang, når du tilegner dig viden og forståelse af psykologiske teorier og empiriske studier indenfor områder som for eksempel:

 • biologisk psykologi
 • kognitiv psykologi
 • socio-kulturel
  psykologi

Du skal anvende og udvikle dine evner for kritisk tænkning.

Du skal udføre en eksperimentel undersøgelse, hvor du skal behandle datamateriale statistisk.

Higher Level dækker det samme som SL, og derudover skal du opnå en dybere forståelse af de videnskabelige metoder, som anvendes indenfor psykologisk forskning.

Detaljeret fagbeskrivelse for Psychology SL/HL

 

Hvordan forbereder undervisningen dig på eksamen?

Du forbereder dig til eksamen gennem jævnlige prøver og skriftlige opgaver.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

Kravene til dine færdigheder inden for statistik og matematik er højere på Higher Level end på Standard Level.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Psychology?

Psychology er ikke adgangsgivende til videregående uddannelser, men er et godt valg, hvis du ønsker at komme til at arbejde med mennesker, for eksempel som sygeplejerske, lærer, læge, advokat, socialrådgiver o.l.

Hvad lærer du om IB Environmental Systems and Societies (ESS)?

IB ESS er et nyt og spændende tvær-fag, der giver indblik i problemstillinger, der angår os alle.

ESS’s faglige fundament er dels naturvidenskabelig undersøgelse af økosystemers struktur og funktion, dels samfundsfaglig og humanvidenskabelig undersøgelse af samspillet mellem menneskelige samfund og økosystemer.

ESS kombinerer dermed metoder og viden fra faggrupperne 3 (Individ og samfund) og 4 (Naturvidenskaberne)

Du kan vælge at lade ESS være dit gruppe 3-fag, dit gruppe 4-fag, eller dække både gruppe 3 og 4.

IB Environmental Systems and Societies Grenaa Gymnasium
Standard Level og Higher Level

Emnerne i ESS Standard Level er blandt andet:

 • Økosystemer og økologi
 • Biodiversitet og naturpleje
 • Klimaforandringer og energiproduktion
 • Fødevareproduktion på land og vand
 • Samfund og ressurseforbrug

 
På ESS Higher Level arbejder man med de samme emner, som på Standard Level, men går mere i dybden. Derudover indholder Higher Level også de miljømæssige aspekter af lovgivning, økonomi og etik.

Detaljeret fagbeskrivelse for IB ESS SL/HL

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamen?

Du skal lave skriftlige opgaver på basis af casestudier, feltarbejde og/eller eksperimenter.

Der vil også være prøver i løbet af året.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

ESS er tværfagligt og derfor skal du være indstillet på at opøve færdigheder i videnskabelige undersøgelsesmetoder.

Du skal også deltage i faglige diskussioner i klassen og problemløsnings-opgaver.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver ESS?

ESS er et godt valg, hvis du er interesseret i at tilegne dig viden om vores planet, hvordan vi bruger den i dag, og hvordan vi sikrer en bæredygtig udvikling i fremtiden.

ESS vil give dig indsigt i og gøre dig i stand til at vurdere hvordan vores komplekse samfundssystemer påvirker naturen.

ESS kvalificerer til videregående uddannelser som kræver et ikke-specificeret naturvidenskabeligt fag.

Det vil være nødvendigt at spørge på den pågældende uddannelsesinstitution om ESS er adgangsgivende.

Hvad lærer du i IB Biology?

Biologi er studiet af liv fra cellernes molekyler og komplekse metaboliske reaktioner til de samspil som får hele økosystemer til at fungere.

Biologer bruger mange forskellige videnskabelige undersøgelsesmetoder. I

IB Biology-timerne vil du opleve en række forskellige undervisningsformer, både klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde og feltarbejde på ekskursioner.

Standard Level og Higher Level

Standard Level:

 • Cellebiologi
 • Molekylær biologi
 • Genetik
 • Økologi
 • Evolution og biodiversitet
 • Menneskets fysiologi

 

Higher Level:

Udover emnerne på SL, dækker HL følgende:

IB Biology Grenaa Gymnasium
 • Nukleinsyrer
 • Cellers stofskifte
 • Cellers respiration
 • Fotosyntese
 • Plantebiologi
 • Genetik og evolution
 • Dyrs fysiologi

 

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Biology SL/HL

 

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamenerne?

Du bliver forberedt til eksamenerne gennem tests og hyppige skriftlige afleveringer.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige for at kunne følge med og bestå?

Biology HL er et godt valg , hvis du har en bred interesse for biologi og har bestået Folkeskolens afgangseksamen i biologi, fysik og kemi.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Biology?

IB Biology er adgangsgivende til de fleste videregående uddannelser i Danmark indenfor naturvidenskab og sundhed.

Det er nødvendigt at forespørge på den/de videregående uddannelsesinstitutioner om IB Biology er adgangsgivende.

Hvad lærer du i IB Chemistry?

Kemi kaldes ofte den centrale videnskab, fordi alt i vores fysiske omgivelser og alle biologiske systemer grundlæggende er kemi.

Det er derfor at forskere i andre videnskaber, som biologi, ingeniørvidenskab, geologi, fysik og medicin tit arbejder sammen med kemikere i tværfaglige teams.

IB Chemistry Grenaa Gymnasium

IB Chemistry er et eksperimentelt og undersøgende fag, hvor du tilegner dig en dybere forståelse af grundlæggende kemi-faglige begreber.

I IB Chemistry lærer du de grundlæggende eksperimentelle færdigheder, som er nødvendige for at udføre videnskabelige undersøgelser på universitetsniveau.

I IB Chemistry-timerne vil du opleve en række forskellige undervisningsformer. Kemi er i sin natur et eksperimentelt fag og det afspejler sig naturligvis i undervisningen.

Standard Level og Higher Level

Standard Level:

 • Støkiometri
 • Atomteori
 • Kemiske bindinger
 • Fysisk kemi
 • Organisk kemi

 

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Chemistry SL

På Higher Level arbejder du mere i dybden med de ovennævnte emner og løser mere komplicerede problemer.

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Chemistry HL

 

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamenerne?

Undervisningen lægger op til eksamen gennem skriftlige afleveringer, herunder tidligere eksamensopgaver og rapporter baseret på laboratorieforsøg.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

Higher Level er et godt valg, hvis du tidligere har modtaget undervisning i kemi.

Grundlæggende matematiske færdigheder er nødvendige.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Chemistry?

IB Chemistry er adgangsgivende til en lang række af naturvidenskabelige uddannelse på universitetsniveau over hele verden.

Hvad lærer du i IB Physics?

Fysik er en grundlæggende eksperimentel videnskab, fordi fysik handler om alt fra det allermindste til det allerstørste i universet: fra subatomare partikler over klimaet til universet.

IB Physics består af teoretiske studier (75%) suppleret af eksperimenter udført af eleverne (25%).

Standard Level og Higher Level

IB Physics er bygget op af fem temaer

 • Rum, tid og bevægelse
 • Partikularitet
 • Bølgers bevægelser
 • Felter
 • Atom- og kvantefysik

Emnerne indenfor de fem temaer varierer fra kinematik og gaslovene til den særlige relativitetsteori og subatomare processer i stjernerne. 

Et overblik over emnerne og deres relative vægtning i henholdvis SL og HL findes i IB subject description Physics SL/HL

IB Physics Grenaa Gymnasium
Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamenerne?

Du tilegner dig de faglige begreber og færdigheder gennem lærestyrede gennemgange indenfor emnerne i kombination med teoretiske og eksperimentelle øvelser.

Forberedelsen til eksamenerne understøttes af hyppige skriftlige afleveringer, tests og eksperimentelle rapporter.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

For at kunne gennemføre IB Physics er det nødvendigt med stærke kundskaber og færdigheder indenfor matematik.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Physics?

IB Physics er adgangsgivende til naturvidenskabelige, tekniske og lægevidenskabelige videregående uddannelser på universiteter over hele verden.

Hvad lærer du i IB Mathematics?

Matematik er udforskning af mønstre i den fysiske og den abstrakte verden.

Målet er at udsige generelle sætninger om de observerede mønstre. For eksempel: “Pythagoras’ sætning om retvinklede trekanter gælder for alle retvinklede trekanter.”

I timerne kommer du til at anvende matematisk viden til at løse problemer i meningsfulde sammenhænge.

IB Mathematics Grenaa Gymnasium
Du skal vælge mellem:

Mathematics Application and interpretations, Standard Level

og

Mathematics Analysis and approaches, Standard Level eller Higher Level

Fem matematiske områder er gennemgående indenfor IB Mathematics:

 • Numbers and Algebra
 • Funktions
 • Geometry and
 • Trigonometry
 • Statistics and Probability
 • Calculus

De fem områder har forskellig vægt alt efter, hvilken valgmulighed der er tale om.

Detaljeret beskrivelse af IB Math Analysis and Approaches

Detaljeret beskrivelse af Math Applications and Interpretations SL/HL

IB Diploma Mathematics subject breakdown

Alm. tekst

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamenerne?

Du bliver forberedt til eksamen gennem jævnlige skriftlige opgaver, som du skal aflevere.

Hvilke forudsætninger er nødvendige og hvilke fremtidsmuligheder giver IB Mathematics?

Math Applications and Interpretations

Hvad kræves der for at kunne følge med?

Du skal have modtaget matematikundervisning svarende til niveauet i folkeskolens ældste klasser.

Fremtidsmuligheder:

Bidrager til at give dig forudsætninger for at uddanne dig indenfor samfundsvidenskaberne, humaniora og kunstneriske uddannelser.

 

Math Analysis and Approaches

Hvad kræves for at kunne følge med?

Standard Level:

Du skal have lært grundlæggende matematiske begreber og kunne anvende enkle matematiske teknikker korrekt. For eksempel indenfor trigonometri, funktioner og ligninger.

Fremtidsmuligheder med Standard Level:

Solid baggrund for videre uddannelse indenfor for eksempel kemi, økonomi, psykologi og administration og ledelse.

Higher Level:

Hvad kræves for at kunne følge med på HL?

Du skal besidde en række analytiske og tekniske færdigheder. For eksempel indenfor trigonometri, funktioner og ligninger.

Fremtidsmuligheder med Higher Level:

Gør det muligt for dig at videreuddanne dig indenfor fag, hvor matematik spiller en hovedrolle. For eksempel universitetsstudier i matematik og fysik og ingeniøruddannelser.

IB Music at Grenaa Gymnasium
Hvad lærer du i IB Music?

Musik bidrager til at skabe personlig og fælles identitet og udtrykker sociale og kulturelle værdier hos individer og fællesskaber.

Musik kan være både kunst og underholdning og er et kommunikationsmedie helt tilbage fra forhistorisk tid.

I IB Music er målet at udvikle musikforståelse og musikalske færdigheder gennem analyse, komposition og fremførelse af musik.

Vi integrerer teori og praksis i undervisningen.

 

Standard Level

I Music SL skal du:

 • Undersøge musik i kontekst (45%)
 • Eksperimentere med musik (45%)
 • Præsentere musik (60%)

 

Du tilegner dig forudsætninger for at kunne arbejde med disse tre elementer gennem undervisning i:

 • Analyse-, perfomance- og kompositionsteknikker
 • Korte forløb om klassisk musik og stilarter indenfor populærmusik og elektronisk musik

 

Det giver dig grundlaget for at udarbejde eksamensopgaverne:

 • En portfolio bestående af skriftlige opgaver hvor du demonstrerer dels fordybelse og indsigt i forskelligt musikalsk materiale, dels praktiske øvelser i at skabe og spille musik
 • En rapport hvor du dokumenterer, redegør for og begrunder hvordan du har eksperimenteret med at skabe og spille musik
 • En gennemgang af musikalske numre, som du har skabt og spillet

 

Eksempel på opfyldelse af eksamenskravene:

Analyser af de genretrækkene i dine valgte værker, adaption af en stykke musik til dit hovedinstrument, en komposition inspireret af en musikalsk genre eller komponist,

og et program for de musikstykker/-numre, du har arbejdet praktisk med.

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Music SL og HL

 

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamen?

Der vil være løbende skriftlige afleveringer, som understøtter dit arbejde med dine valgte værker og forbereder dig på at udarbejde eksamensopgaverne.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige?

Standard Level kræver formelt ingen særlige forudsætninger, men det vil være en fordel at du ved undervisningens start har et kendskab til musik som udgangspunkt

for at opnå en bredere forståelse for musik og udvikle nye færdigheder, teknikker og ideer.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Music?

IB Music giver dig et grundlag for videregående uddannelse indenfor musik eller en musikalsk karriere.

Derudover er IB Music berigende for alle uanset om man ønsker at videreuddanne sig indenfor andre fagområder.

Hvad lærer du i IB Visual Arts?

IB Visual Arts giver digmuligheder for at udvikle dine evner til at skabe forskellige former for kunst.

I IB Visual Arts er målet at udvikle kreative færdigheder og forståelse af kunst og kunstneriske processer. Vi kombinerer det praktisk kreative arbejde med kunst med at analysere og forstå kunst ved at inddrage viden om kunsthistorie og kunstteori.

I faget arbejder vi også med, hvordan man kan udstille forskellige kunstformer.

I løbet af faget eksperimenterer du med forskellige teknikker og kunstformer. Det kan bl.a. være:

 • Tegning, akvarel og oliemaleri
 • Fotografi
 • Skulptur
 • Digital kunst
 • Design og mode
 • Arkitektur
 • Land art

 

IB Visual Arts baserer sig på dine individuelle og kunstneriske undersøgelser, som underviseren vejleder dig i. Faget kræver selvstændighed, da du skal udvikle ideer og vælge teknikker, og skabe dine egne værker.

IB Visual Arts Grenaa Gymnasium
Standard Level og Higher Level

Standard Level

Du skal producere 4-7 værker til udstilling, en proces-portfolio og en skriftlig opgave, hvor du analyserer og sammenligner professionelle kunstværker.

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Visual Arts SL

Higher Level

Du skal producere 8-11 værker til udstilling, en proces-portfolio og en skriftlig opgave, hvor du analyserer og sammenligner professionelle kunstværker.

Detaljeret fagbeskrivelse for IB Visual Arts HL

 

Hvordan forbereder undervisningen dig til eksamen?

I Visual Arts arbejder du løbende med at skabe individuelle værker, som skal udstilles på den afsluttende eksamensudstilling. En anden del af din eksamen er proces-portfolio, hvori du løbende dokumenterer dine kreative processer med skitser, fotos og refleksioner.

Endelig er del af eksamen en opgave kaldet Comparative Study, hvor du analyserer og sammenligner forskellige kunstværker.

 

Hvilke forudsætninger er nødvendige for at kunne følge med og bestå?

Visual Arts kræver ingen forudsætninger, men det vil være en fordel, hvis du allerede har lidt erfaring med at arbejde kreativt og skabe billeder og/eller tredimensionelle værker.

Visual Arts er godt valg, hvis du er interesseret i kunst og design, og er indstillet på at arbejde at skabe kunst i praksis.

 

Hvilke fremtidsmuligheder giver IB Visual Arts?

IB Visual Arts er et godt valg, hvis du gerne vil videreuddanne dig indenfor for eksempel billedkunst, arkitektur, design eller udstillingsvirksomhed på museer eller gallerier. 

Har du spørgsmål?

Kontakt en vejleder hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker at høre mere.

Picture of Jacob Kjærgaard
Jacob Kjærgaard

Vejleder
Tlf.: 87584061
jk@grenaa-gym.dk

Picture of Nina Ø. Lauritzen
Nina Ø. Lauritzen
Hvad leder du efter?