International iB Diploma students at Grenaa Gymnasium
25
mar
2021

Flere internationale elever søger til Grenaa Gymnasium

Igen i år er ansøgerantallet til den internationale studentereksamen IB Diploma steget så markant, at gymnasiet kan konstatere en samlet stigning.

Grenaa Gymnasium har pr. 15. marts modtaget i alt 279 ansøgere fordelt på de tre uddannelser STX, HF og IB Diploma, den internationale Ansøgertal på Grenaa Gymnasium 2021studentereksamen. Sidste år på samme tid var tallet 269.

Brexit-effekten ser ud til at fortsætte

”Det er jo en markant positiv udvikling vi nu for andet år i træk oplever på den internationale IB-uddannelse, hvor stigningen er på 30%, ” siger rektor Helene Bendorff Kristensen. ”Vores kostskoles værelses-kapacitet kan slet ikke følge med, så vi er rigtig glade for, at der er åbnet for et konstruktivt samarbejde med Campus Djursland.”

Læs mere om Grenaa Gymnasiums Kostskole

Helene Bendorff Kristensen mener, at stigningen i antallet af ansøgere til IB-uddannelsen igen i år primært skal søges i Brexit, som gør at det dyrere og mere besværligt for EU-borgere at tage en Ansøgertal på Grenaa Gymnasium 2021uddannelse i Storbritannien, samt en øget søgning fra udenlandsdanske familier, der ønsker at de unge i familien skal uddannes i Danmark.

Tilgangen til HF tilbage på normalt niveau

Til gengæld er der i år færre ansøgere til den toårige HF-uddannelse. ”Det er vi naturligvis ærgerlige over, men på den anden side ved vi fra tidligere år, at der er udsving i antallet af HF-ansøgere, og sidste år var antallet usædvanligt stort.”

“Søgetallet svinger i takt med mulighederne for at få job. I de år hvor dét er svært, ser vi flere ansøgere til HF. Desuden vælger flere unge end normalt at tage 10.klasse ovenpå et år med Corona-restriktioner. I år er ansøgertallet derfor nede på et mere normalt niveau igen,” forklarer Helene Bendorff Kristensen.

”Hvad STX angår, så holder vi næsten niveauet fra sidste år og kan igen i år oprette tre 1.g-klasser.”

Læs mere om STX på Grenaa Gymnasium

Helene Bendorff Kristensen ser søgningen til Grenaa Gymnasium og niveauet for søgning til ungdomsuddannelser i det hele taget i Norddjurs Kommune, som del af en generel tendens for gymnasier udenfor de større byer. ”Det er ikke nyt, at der er færre unge udenfor de større byer og byområder og dermed færre til at søge ind på ungdomsuddannelserne i kommuner som vores,” siger hun.

”Men det ændrer ikke på, at vi som altid glæder os til at tage imod alle de nye elever i august og give dem en god start på deres ungdomsuddannelse. Det er altid en kæmpe fornøjelse for både mig og deres lærere at se hvordan de vokser og folder sig ud i løbet af deres tid på Grenaa Gymnasium,” slutter Helene Bendorff Kristensen