Dimission 2024

Dimission 2024

STX’ernes og HF’ernes store dag på Grenaa Gymnasium

STX og HF dimission 2024 på Grenaa Gymnasium

Den sidste fredag i juni var traditionen tro dagen, hvor årets STX- og HF-studenter fik deres eksamensbeviser ved dimissionen på Grenaa Gymnasium. I år dimitteredes 50 med den almene studentereksamen (STX) og 40 med HF-studentereksamen.

– Blandt vores fornemste opgaver at hjælpe dem igennem nogle af de frustrationer ungdomslivet kan byde på og at give dem mulighed for at udvikle ideer og se muligheder for gøre en forskel både både lokalt og globalt. Derfor er det en fornøjelse at være vidne til, hvordan vores elever udvikler sig og modnes personligt og fagligt i løbet af deres år hos os. Vi ser, hvordan de bidrager i fællesskaber ikke blot til skolens liv, men også byens liv, siger rektor Helene Bendorff Kristensen. – Aktiviteterne i Ungdomshuset Arresten her i Grenaa er i høj grad drevet af elever fra Grenaa Gymnasium, og også på Gademusiker Festivalen er deres bidrag i unge-universet blevet et fast indslag.

Skolens internationale IB-studenter havde deres dimission allerede i slutningen af maj, fordi man her er nødt til at følge IB-uddannelsens globale eksamensplan. Der var i år 74 IB-studenter som fejrede afslutningen af deres eksamener sammen med pårørende og deres lærere. Eksamensresultaterne får de først i starten af juli.

Læs om IB’ernes hueceremoni 2024

Hvis man gerne vil opleve elever fra alle tre uddannelser optræde i fællesskab, så giver den årlige Kulturaften i Grenaa altid mulighed for det, for her optræder skolens kor som består af elever fra både STX, HF og IB.

Et særligt jubilæum

Enestående for dimissionen i år var, at skolens første 60-årsjubilarer var repræsenteret. 1964-årgangen var den første, der blev dimitteret fra Grenaa Gymnasium.

Læs mere om Grenaa Gymnasiums historie

Hvad leder du efter?