Dimission på Grenaa Gymnasium 2020
29
jun
2020

Rektor: ’Jeg elsker jer’

42 HF-studenter og 100 STX-studenter fik deres eksamensbeviser ved dimissionen på Grenaa Gymnasium

Fredag d.26. juni afholdt Grenaa Gymnasium dimission for årets HF- og STX-studenter, og som på alle andre gymnasier i landet kunne den på grund af Covid 19-retningslinjerne ikke blive helt som den plejede – men det var tæt på, idét alle studenterne sad med en meters afstand i skolens festsal, mens forældrene sad i klasselokaler og fulgte begivenheden via live-stream. På den måde blev Dimission på Grenaa Gymnasium 2020afstandskravene overholdt uden at der gik for mange skår i den fælles oplevelse.

Jer elsker jeg… jeg er en kæmpe fan. I giver mit arbejde mening, I giver lyst til livet og verden, fordi I er jer – fulde af livsglæde, smil og livsmod, selv i en svær situation,” lød det indledningsvist fra rektor Helene Bendorff Kristensen i talen til studenterne med underforstået reference til den lange nedlukning med online undervisning, og efterfølgende gradvise genåbning med de mange usikkerheder om, hvad man ville få lov til i forhold til årets studenterfejring.

Uddannelse er mere end fag og kompetencer

Derefter fokuserede rektoren i sin tale på, hvad studenterne har med sig fra Grenaa Gymnasium. En Dimission på Grenaa Gymnasium 2020ting er, at både HF og STX giver den bredest mulige adgang til videregående uddannelser, såvel de teknisk-naturvidenskabelige som dem der leder til ansættelse i de sociale sektorer.

Men Helene Bendorff Kristensen pegede også på, at studenterne både har haft fag som historie, religion og oldtidskundskab, der giver de lange perspektiver bagud og samfundsfag, naturvidenskabelige fag og sprog, som giver udsyn til nutiden og dermed fremtiden. ”I kan sætte ny viden ind i en sammenhæng, orientere jer og fordybe jer i den enkelte sag, eller fag, på jeres videre rejse”, sagde hun blandt andet.

Hun understregede, at studenterne på HF og STX ikke udelukkende har haft fag, de skal bruge til noget konkret i deres videre uddannelsesforløb: ”For dannelse og uddannelse handler ikke kun om fag og kompetencer. Det handler også om at møde det fremmede og det svære med åbent sind, og måske få rystet sine fordomme og sit verdensbillede. At forstå at man faktisk ikke ved så meget, men får brændende lyst til at lære mere – fordi I ikke kan lade være. I har lært at få ny viden, fået udfordret jeres egne opfattelser, lært at tænke kritisk, se flere horisonter og udvise tolerance over for det, I ikke forstår.

Efter dimissionen drog studenterne ud på den traditionsrige studenterkørsel – måske den del af alle studenterfestlighederne som det har betydet mest for studenterne at få lov til at gennemføre.

Læs om IB-studenternes dimission og se mange skønne billeder

Legatmodtagere 2020

Legatmodtagere 2020 på Grenaa Gymnasium

Traditionen tro blev der uddelt legater til studenter,  som har ydet en særlig indsats fagligt eller socialt på skolen. I år modtog følgende studenter legater:

Anna Maarup Sørensen (HF) – Blichfeldts Legat
Alberte Stenumgaard Lind (STX) – Johannes Hoffmeyers Mindelegat
Sascha Victoria Lautrup Clausen (HF) – Johannes Hoffmeyers Mindelegat
Thomas Degn Larsen (STX) – BASF’s kemi-legat
Pernille Skøtt (STX) – BASF’s kemi-legat
Frederik Borup Vogel (STX) – Ingeniørlegatet (LB Consult)
Nikolaj Christopher Jackson (STX)- Ole Fjords Musiklegat (Djurslands Bank og Grenaa Gymnasium)
Silje Funder Kurdahl (STX)- Ole Fjords Musiklegat
Mathilde Løth Bager (STX)- Sparekassen Djurslands Legat
Sille Herløv Mortensen (STX)- håndværkerlegat
Siff Johanne Juul Lind Brandstrup (HF) – håndværkerlegat
Jonas Stoltenberg (STX) – håndværkerlegat
De tre håndværkerlegater er indstiftet af lokale håndværkere og leverandører til Grenaa Gymnasium