Helt almindelige studenter i en udfordrende tid

Helt almindelige studenter i en udfordrende tid

STX- og HF-studenternes dimission

Fredag d. 23. juni fejrede Grenaa Gymnasium i alt 38 HF-studenter og 64 STX-studenter i skolens festsal. Traditionen tro bestod fejringen i taler, fællessange, musikalske indslag ved elever og lærere, legatuddelinger og ikke mindst overrækkelse af eksamensbeviserne.

At føle sig forbundet med verden

Rektor Helene Bendorf Kristensen tog i sin tale udgangspunkt i nødvendigheden af at finde ro til at være bevidste om, huske og mindes det, der påvirker os positivt, fordi det er det, der forbinder os til verden på en god måde. Hendes pointe var, at grundlæggende skyldes den stigende mistrivsel blandt unge måske at der er for lidt tid og ro til at lære at opleve den positive forbundethed med verden. ”Det er vigtigt, at kunne finde roen i nuet, i hverdagen, i de små ting … Det er i roen i bedst lagrer og husker de små fragmenter, der danner dem I er og dem I bliver til i resonans med jer selv,” sagde rektoren blandt andet.

Gymnasietid i en verden med modgang

Rektor Helene Bendorff Kristensen roser i sine dimissionstaler altid eleverne for det engagement mange af dem lægger for dagen i de mange aktiviteter udenfor undervisningen, og som gør at gymnasietiden bliver til meget mere end undervisning og skriftlige afleveringer. ”I studenter har alle været med til at forme vores lille mikro-kosmos, Grenaa Gymnasium, og alle de sjove minder vi og I vil have på trods af den modgang, som verden udenfor har budt på. I har vist hinanden omsorg, sammenhold og mod til at tackle verdens problemer, til at være der for hinanden også når problemerne bliver nære, som i den forfærdelige brand, vi har haft tidligere i år,” sagde Helene Bendorff Kristensen blandt andet med henvisning til kollegiebranden på Campus Djursland tidligere på året. Offeret for branden var en af studenterne i festsalen, og der var en ekstra klapsalve til vedkommende, da eksamensbeviserne blev overrakt.

Rektoren kom også ind de store begivenheder og tendenser, som har præget studenternes gymnasietid. For STX-studenterne bød 1.g på en periode med online-undervisning på grund af Covid 19-epidemien, og da de gik i 2.g og HF-studenterne i 1. HF, brød krigen i Ukraine ud og ukrainske flygtninge strømmede til landet. Det at være flygtning har nogle af årets studenter desværre tæt inde på livet, fordi de som børn kom til Danmark som flygtninge fra Syrien. ”Jeg er stolt over, at I sidder her i dag og finder plads til uddannelse, til at se fremad og lade fremtiden forme jeres liv,” sagde Helene Bendorff Kristensen.

Kunstig intelligens i dimissionstalen

Kunstig intelligens og appen ChatGPT var der også plads til i rektorens tale. Hun havde faktisk bedt den om at skrive årets dimissionstale. Det var der kommet en udmærket tale ud af og Helene Bendorff Kristensen læste dele af den op. Men den manglede nu alligevel alt det væsentlige, herunder ikke mindst de livsbekræftende oplevelser med eleverne gennem de henholdsvis to og tre år, som Helene Bendorff Kristensen havde med i sin egen tale.

Hvad leder du efter?