At få en god start

På Grenaa Gymnasium har vi fokus på den enkelte elevs trivsel fra første skoledag.

Hvad gør vi?
En væsentlig forudsætning for udbytte af undervisningen er at føle sig som en del af klassens fællesskab.
Derfor er første skoledag fyldt med aktiviteter, der giver god anledning til at begynde at lære hinanden at kende og indenfor den første halvanden månedstid kommer alle klasser på 1½ døgns ophold på DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter.
Derudover gennemgår alle førsteårsklasser et forløb, Netwerk, der har til formål gøre klassen til en tryg ramme med sammenhold, åbenhed og gensidig respekt blandt eleverne.

Læs mere efter billedet

 

Makkerskaber
Netwerk er bygget op om makkerskaber. Fra første skoledag bliver indgår hver elev i et makkerpar. Makkerparrene holder øje med hinandens trivsel i timerne og frikvartererne.
To makkerskaber samles i en makkerskabsgruppe, der fungerer som arbejdsgruppe i timerne.
Hver 3. uge skifter makkerskaberne så den enkelte elev kommer til at kende og arbejde sammen med mange andre i klassen.

At opdage ensomhed
Det indgår i Netwerk, at eleverne bliver undervist i, hvordan de kan genkende ensomhed og social mistrivsel hos sig selv og andre og hvordan de kan få hjælp.

Hvilken klasse vil klassen være?
Efter de første par uger opstiller klassen sammen med nogle mål for, hvordan de ønsker at være overfor hinanden og hvordan de kan skabe de bedste rammer for at alle får et stort fagligt udbytte af undervisningen. Denne del af forløbet foregår under og lige efter turen til Karpenhøj.

Det var rigtig rart at lære klassen bedre at kende og Karpenhøj var et fedt sted at gøre det.

En elev i Pre-IB

Hvor længe?
Netwerk varer fra skolestart i august til efterårsferien, men klassens lærere er naturligvis fortsat opmærksomme på den enkeltes såvel som klassens trivsel i de to eller tre år uddannelsen