Strategi og kvalitet på Grenaa Gymnasium

Fra kerneværdier til strategi og handling

Grenaa Gymnasiums kerneværdier er:

Faglighed
Refleksion
Gensidig respekt

Vores mål er at hjælpe dig til at udvikle dig fagligt, socialt og alment, så du lærer at tro på dig selv og dine egne evner. Vi ønsker at så mange elever som muligt tager en videregående uddannelse i Danmark og/eller udlandet.

Værdierne og målene møder du i dagligdagen på skolen. De er også integreret i Grenaa Gymnasiums Strategi 23 27,  som er udarbejdet af Grenaa Gymnasiums bestyrelse. Hvert år omsættes strategi og resultater fra selvevalueringerne til skolens handle- og opfølgningsplan: Handleplan 20 21.

Strategi- og handleplanerne fornyes hvert 4. år. De er vigtige elementer i Grenaa Gymnasiums kvalitetetssikring og evalueringsstrategi.