Undervisningsmiljøvurdering

I vinteren 2020 fik Grenaa Gymnasium udarbejdet en undervisningsmiljøundersøgelse.

Undersøgelsens resultater var meget tilfredsstillende og afspejler vores værdier og mål.

Høj faglighed
Grenaa Gymnasium er kendt for sit gode undervisningsmiljø. Vi har en høj faglighed, og vi har ambitioner på elevernes vegne. Vi stræber efter at få eleverne til at se og udnytte deres faglige potentiale, og med respekt for elevernes forskellighed arbejder vi målrettet for at give dem så høj faglighed og en så spændende og moderne undervisning som muligt.

Plads til alle typer
Også det sociale miljø spiller en meget stor rolle på Grenaa Gymnasium. Her er plads til alle typer elever, da vores elever er både tolerante, åbne og sociale. Eleverne kender hinanden på tværs af klasser og årgange. At vi har tre uddannelser bidrager til forskelligheden, idet vi både har engelsktalende elever fra hele verden på IB og kursister lidt over gennemsnitsalderen på HF.

Engagerede lærere
Lærergruppen er godt sammentømret. Der er en god fordeling mellem nye og erfarne lærere, og lærerne har det rigtig godt sammen, hvilket selvfølgelig smitter af på undervisningen og det tværfaglige samarbejde. Vores lærergruppe arbejder engageret med både undervisning og fritidstilbud.

Smil i administrationen
Endelig har vi en administration, hvor man altid får et smil og en hjælpende hånd. Administrationen får alle elever kontakt med på et eller andet tidspunkt, og de bidrager i høj grad til den gode stemning på skolen. I det hele taget gør vi, hvad vi kan, for at du har det godt på skolen, for vi tror på, at du lærer bedst, når du går glad i skole hver dag.


Elevtrivselsundersøgelse

Den seneste offentliggjorte undersøgelse kan ses her.
Oversigt ETU HF 2021 og ETU STX 2021.