Tiny Earth og bioteknologi på Grenaa Gymnasium
08
jan
2021

Gymnasieelever på jagt efter gode bakterier

STX-elever med faget bioteknologi på Grenaa Gym-nasium deltager i et verdens-omspændende forskningsprojekt, der kæmper mod en tikkende global sundhedstrussel.

Kort før corona-nedlukningen i december kunne man en torsdag formiddag se grupper af 3.g-elever bevæge sig søgende rundt i arealerne omkring Grenaa Gymnasium. Jagten var gået ind på gode steder at tage jordprøver.

Hør eleverne fortælle om projektet og læs mere under videoen

Jagten på de gode bakterier er verdensomspændende, for i 23 lande rundt om på kloden er studerende og forskere i gang med den samme jagt i et projekt, som hedder Tiny Earth. Håbet er at finde bakterier, som producerer hidtil ukendte typer af antibiotika, som kan bruges til at bekæmpe infektioner med. Situationen er nemlig, at flere og flere bakterier ikke længere kan bekæmpes med de former for antibiotika, som vi kender – for eksempel penicillin.

Tiny Earht og bioteknologi på Grenaa GymnasiumMotivationen får et ekstra nøk opad

”Det var vores lærer i bioteknologi, som gjorde os opmærksom på projektet,” fortæller Natalie Dahl fra 3.w. ”Vi synes alle at det kunne være megaspændende at være med i, især da vi i forvejen er i gang med et forløb om lægemidler.”
Klassekammeraten Nanna Laursen er enig. ” Det giver mening, selv at få den teori vi lærer imellem hænderne. Det er fint, at man læser, der bliver mangel på antibiotika, men det er endnu bedre selv at kunne få lov til at lede efter ny antibiotika,” siger hun.
”Ja, og det gør også, at man bedre kan huske, det man har lært,” supplerer Natalie.

Naturvidenskab er mere end formler – læs om studieretninger med naturvidenskab

Lærer Tina Trold sætter problemstillingen i perspektiv: ”Covid-19 og det ny coronavirus er ikke den eneste globale sundhedstrussel, som verden står i,” forklarer hun. ”Hvis der ikke findes løsninger, bliver det langt sværere at bekæmpe infektioner i kroppen. Dermed vil risikoen for at dø i forbindelse med operationer, fødsler eller for eksempel lungebetændelse blive almindelig igen, som det var for 100 år siden.”

Læs: Spilplatform skal motivere i de naturvidenskabelige fag

Tiny Earth og bioteknologi på Grenaa GymnasiumMan lærer mere, når det er alvor

Bioteknologieleverne på Grenaa Gymnasium er med i Tiny Earth-projektet via Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet. På dagen for prøveindsamlingen havde de besøg af en PhD-studerende som sikrede, at prøverne blev indsamlet korrekt, gps-koordinater, temperatur med videre blev noteret, så hun og andre forskere har alle relevante data.
”Jeg synes helt klart man lærer mere, når vi er med i projekter som Tiny Earth,” siger Natalie. ”For vores resultater er jo vigtige, og det er vigtigt at forsøgene bliver lavet ordentligt. Man vil gerne undgå fejl, da det muligvis kan resultere i, at forskerne ikke kan bruge vores data, og derfor sætter man sig også ekstra godt ind i stoffet,” forklarer hun.

Tiny Earth og bioteknologi på Grenaa GymnasiumEleverne arbejdede efterfølgende videre med prøverne i laboratoriet på skolen på samme måde, som forskerne på universitetet gør: bakterierne blev isoleret og prøverne fortyndet efter helt præcise retningslinjer og lagt i petriskåle med vækstmedium – så er det op til forskerne at undersøge, om der kommer nye former for antibiotika ud af det. Petriskålene er indleveret på Institut for Ingeniørvidenskab. Eleverne skulle egentlig være fulgt efter og med egne øjne se, hvordan forskerne arbejder med prøverne, men det forhindrede corona-nedlukningen desværre.

”Det styrker helt klart motivationen til at ville lære mere,” siger Nanna Laursen. ”Gymnasiet kan hurtigt blive læsetungt, hvis man ikke får lov til at komme i laboratoriet og prøve teorierne af. Dette projekt har ydermere også den fordel at målet er, at redde verden fra sygdom, og det er altid spændende at være med til.”