Erasmus+ financierer pædagogisk udvikling i naturvidenskab
01
nov
2020

Spil-platform skal motivere i natur-videnskabelige fag

EU-penge til udviklingsprojekt på Grenaa Gymnasium

På Grenaa Gymnasium er en gruppe lærere i de naturvidenskabelige fag i gang med at udvikle en ny digital platform, Mobile Game, der skal styrke elevernes indlæring. Det er fysiklærer Claus Løvgren Madsen og lærer i biologi Kasper Severinsen står i spidsen for projektet, der sker i samarbejde med to skoler i henholdsvis Portugal og Kroatien og IT-virksomheden Ingenious Knowledge, der har base i Køln.

Finansieringen står EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ for, og der er i alt bevilliget lidt over 175000 Euro kroner til projektet, hvoraf ca. 400.000 kr over to år går til Grenaa Gymnasium.

”For nogle elever er det en barriere at skulle lære ved hjælp af bøger,” forklarer Claus Løvgren Madsen. ”Vores projekt går derfor ud på at udvikle en digital spil-platform, hvor de skal besvare faglige spørgsmål for at komme igennem spillet og at sværhedsgraden stiger efterhånden som eleven bliver dygtigere.”

Naturvidenskab er mere end formler – læs om naturvidenskabelige studieretninger på Grenaa Gymnasium

Mød elever og lærere på Grenaa Gymnasium d. 7. november

Spillets sociale forum skal fastholde motivationen

Erasmus+ financierer pædagogisk udvikling i naturvidenskab på Grenaa GymnasiumDe to gymnasielærere er på det rene med, at deres faglige computerspil aldrig vil kunne matche de spil mange unge er vant til, hvad angår underholdningsværdi. ”I stedet skal det spændende og sjove ligge i en social dimension, idet nogle af opgaverne vil indebære, at eleverne skal hente hjælp hos andre elever via platformen, ” forklarer Kasper Severinsen.

Det er vigtigt for de to lærere at understrege, at computerspillet ikke kan erstatte undervisning i klasselokalet og laboratoriet eller bøger for den sags skyld. ”Men læreren har de jo kun i timerne. En digital platform kan de tilgå når de vil,” siger Kasper Severinsen, og Claus Løvgren forklarer at håbet er, at spillet med tiden kan udvikles til at blive adaptivt. ”Det vil sige, at computeren via spillet følger med i elevens faglige niveau og tilpasser spørgsmålene til den enkelte elev, så eleven lærer i sit eget tempo.”

Betaversion til foråret

Men før det kan komme så vidt, skal spillet først opfindes, og det sker i samarbejde med de europæiske partnere. ”Vi skyder det i gang på et todages-seminar her i starten af november. Vores partnere skulle være kommet til Grenaa, men nu bliver det nok online i stedet for på grund af corona-situationen,” fortæller Claus Løvgren.

I de kommende vintermåneder rammer projektet så elever på Grenaa Gymnasium, som skal være testpersoner i forbindelse med udviklingen af spillets faglige indhold, og det er planen at en betaversion af spillet er klar i foråret, så det kan afprøves af elever.

Ifølge de to gymnasielærere flugter intentionerne med den europæiske spil-platform fint med deres andet pædagogiske udviklingsprojekt, som er finansieret af Novo Nordisk med 1,3 mio. kroner. Det blev sat i søen sidste skoleår med et mini-eksperimentarium som det første konkrete resultat. Også her bliver der udviklet en digital platform med fokus på at styrke elevernes indlæring af grundlæggende viden indenfor de naturvidenskabelige fag.