SU – spørgsmål og svar!

Få svar på spørgsmål om SU.

Hvornår er jeg berettiget til at få SU?
Du har ret til SU fra det 1. hele kvartal efter det fyldte 18. år.
(Kvartalerne hedder januar, april, juli og oktober).

Eksempler:
Hvis du har du fødselsdag
11. marts – er du berettiget til SU fra 1. april
1. juli – er du berettiget til SU fra 1. oktober

Hvornår kan jeg søge SU?
Du kan tidligst søge SU én måned før du er berettiget til SU. Du kan tidligst få udbetalt SU fra den måned, hvor du har søgt SU.
Ex: Du har fødselsdag 2. april og er berettiget pr. 1. juli – og du kan derfor tidligst søge online 1. juni.
Se afsnittet “Jeg er ikke dansk statsborger”, hvis du er udenlandsk elev.

Hvor og hvordan søger jeg SU?
Du går ind på www.su.dk og søger online via MinSu.
Du skal bruge NemID for at logge dig ind.
Du skal have oprettet en NEMkonto via din bank.
Du skal også oprette en e-boks, hvis ikke du i forvejen har en via din netbank? I e-boksen vil du modtage alle meddelelser fra SUstyrelsen.

Få svar på flere spørgsmål vedrørende SU: