MUN at Grenaa Gymnasium
12
nov
2019

FN-rollespil på Grenaa Gymnasium

Internationale elever bag vellykket Model United Nations-konference

Menneskerettighedssituationen i Syrien. Venezuelanere på tvungen migration. Hjælp til fordrevne i Afrika. Ikke-spredning af atom-våben i Nordkorea. Dette var nogle af emnerne på dagsordenen, da der for nylig blev afholdt Model United Nations på Grenaa Gymnasium.

Omkring 60 elever ind- og udland deltog og debatterede under overskriften ”Revitalising Peace,” hvordan der kan komme skub fredsprocesser i udvalgte konflikter rundt om i verden.

Model United Nations (MUN) er et FN-rollespil, hvor elever repræsenterer forskellige lande. De sidder i forskellige udvalg og debatterer problemstillinger med henblik på at finde løsninger – ligesom man gør i det virkelige FN.

”Der kom delegationer fra Nyborg Gymnasium, fra Tyskland og Bangladesh. Delegationen fra Nigeria nåede desværre ikke at få visum i tide og måtte melde afbud,” fortæller Lisa Hagens, der går på andet år af IB, den internationale gymnasieuddannelse.

”Vi valgte ”revitalising peace” som tema for konferencen, fordi mange af de forandringer, som er nødvendige for at bremse klimaforandringerne og sikre livsgrundlaget for millioner af mennesker, ikke kan lade sig gøre på grund af konflikter mellem lande,” fortæller hun videre.

Hjemmesiden for GGMUN 2019

GGMUN CommitteeEt års forberedelser

Lisa har været initiativtager og drivende kraft bag konferencen sammen med to klassekammerater, Bertylle Duforest og Megan Rothwell. Forberedelserne begyndte for et år siden, hvor rektor Helene Bendorff Kristensen nikkede ja til projektet. ”I løbet af en uge lavede vi en plan for konferencen, et budget, en skabelon for en hjemmeside for konferencen mm, som vi viste Helene. Så sagde hun, at når vi havde klaret det på kun en uge, så troede hun på, at vi også kunne gennemføre resten af projektet, og så fik vi lov,” fortæller Bertylle.

Der har været ca. 28 elever inddraget i planlægning og afvikling af den tre en halv dage lange konference på Grenaa Gymnasium. ”Det har helt og holdent været drevet af elever,” fortæller Lisa, som har deltaget i mange MUN-konferencer i løbet af sine år som skoleelev i Vietnam. ”Dér er det mere lærerstyret, så jeg kunne se muligheder hér for være med på et højere niveau,” fortæller hun.

Pigerne forklarer videre, at der ud over det rent praktiske også skal skrives formandsskabs-rapporter om de sager, som skal debatteres. Det kræver fokuseret research i FNs databaser og en del skrivearbejde.

”Vi er meget tilfredse med forløbet af konferencen,” fortæller Megan. ”For mange af deltagerne var det første gang de deltog i en MUN-konference, og de var rigtig glade for rammerne her på Grenaa Gymnasium. Det var tydeligt at se, at de delegerede voksede med opgaven og fik selvtillid.”

MUN at Grenaa Gymnasium 2019Hvad lærer man af at deltage i MUN?

”MUN lærer én at se en sag fra flere sider. Som delegeret skal du jo repræsentere ”dit” lands synspunkter uanset om du personligt er enig eller ej. Så det udvider din horisont,” fortæller Lisa.
Som delegeret skal man lave research i for eksempel FNs database over resolutioner forud for en MUN-konference for at kunne repræsentere det pågældende land og argumentere for dets synspunkter. Hvad mener f.eks. Kina om forslaget om at gøre en del af det Indiske Ocean til fredszone gennem afmilitarisering? Eller hvordan man bekæmper pirateri i området.
”Gennem MUN får man en bedre forståelse af den verden vi lever i,” siger Lisa. ”Og man lærer at debattere og at tale for en forsamling.”