Databeskyttelsesrådgiveren

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Grenaa Gymnasium er Kristian Howhü Nielsen. Hans kontaktoplysninger er:

VIA University College
Att: Databeskyttelsesrådgiver Kristian Howhü Nielsen

Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: +45 8755 1824
Mail: kh@via.dk