IB Diploma at Grenaa Gymnasium in Denmark
31
jan
2020

To internationale elever om IB på Grenaa Gymnasium

Jagna og Andrea fortæller om, hvad der for dem er det særlige ved IB og Grenaa Gymnasium

Jagna Zajac fra Polen og Andrea Calline fra Italien er to af Grenaa Gymnasiums 120 pre-IB og IB-elever. De ankom begge til Grenaa i august og flyttede ind på Grenaa Gymnasiums kostskole.
Hvad er deres erfaringer med IB på Grenaa Gymnasium nu hvor de er halvvejs gennem første år af IB og er faldet til?
Frihed til at være sig selv. Jagna og Andrea om at bo Students explain about life at Grenaa Gymnasium's Boarding Schoolpå kostskolen

Trygge relationer til lærerne gør det lettere at lære

”Det første jeg fortalte mine forældre, da jeg havde været her i kort tid var, at når undervisningen i Danmark har en høj standard, så er det fordi lærerne kan lide elever og kan lide at undervise i deres fag,” siger Andrea. Hvis jeg beder en lærer om at forklare noget for mig en gang mere, så forklarer læreren det på en anden måde end første gang og uden at blive vred. Det betyder, at jeg forstår mere og jeg bliver meget gladere for at lære.”

Jagna er enig. ”Jeg synes, at IB-læreplanen og relationen man har her på stedet til lærerne, gør Grenaa Gymnasium til et godt sted at udvikle sig. Forholdet til læreren er mere afslappet end jeg har været vant til. De behandler dig ikke som om du var mindreværdig, og man er ikke bange for dem. Det gør, at så kan man koncentrere sig om at lære.”

”Jeg er også vældig glad for at lektier altid er forberedelse til det, der skal gennemgås i timerne og ikke omvendt, for så får man mere ud af at repetere det på egen hånd,”siger hun.
Se en video om IB på Grenaa Gymnasium

IB Diploma at Grenaa Gymnasium in DenmarkIB kræver både udenadslære, kritiske færdigheder og refleksion

Mødet med dansk undervisningskultur har gjort både Jagna og Andrea bevidste om, at de kommer fra skolesystemer som vægter fagligt indhold over analytiske og kritiske færdigheder. De er med andre ord godt trænet i at huske det, de læser. De føler begge, at det er en fordel for dem i forhold til kravene på IB-uddannelsen.

”Jeg ved, at elever som kommer fra et system forskelligt fra for eksempel det polske, oplever det som en udfordring, at IB både kræver, at du skal kunne huske en masse, og at du skal kunne anvende det, du ved i kritisk analyse af problemstillinger. Jeg oplever, at fordi jeg er vant til at huske det, jeg læser, IB Diploma at Grenaa Gymnasiumså har jeg mere overskud til at lære at analysere og være undersøgende. Den del af IB værdsætter jeg meget,” siger Jagna.

Andrea har gjort sig lignende erfaringer. ”Det italienske system er godt til at få dig til at være flittig. Og IB kræver ikke kun, at du udvikler din evne til være kritisk, men også at du kan tænke kreativt. Du skal formulere problemstillinger til faglige projekter i fagene og i Extended Essay (svarer nogenlunde til SRP/SSO på STX, henholdsvis HF, red), og foretage undersøgelser, som om du var forsker.”

Andrea fortsætter: ”En anden ting er, at man på IB kun har seks fag. Det betyder, at man må stille sig selv spørgsmålet: hvad interesserer mig for alvor?”

”Ja, IB ansporer på mange måder til refleksion,” supplerer Jagna. ”Det er en vigtig del af det, du skal lære på IB og det er meget tydeligt integreret i CAS (Creativity Activity Service, red) og Extended Essay.”

Jagna og Andrea er to meget forskellige personligheder, men én ting har de til fælles: Faget Visual Arts er blevet et af deres yndlingsfag. ”Det giver mig en øget selvforståelse,” siger Jagna. ”Og jeg kan lide at tegne nu, selvom jeg kæmper med det,” siger Andrea, tydeligvis forundret over sig selv.