Theory of Knowledge på Grenaa Gymnasium

Theory of Knowledge betyder vidensteori og går ud på at undersøge, hvad viden er, og hvordan vi overhovedet kan vide noget om universet og naturen og om samfund og kulturer i fortid og nutid.

Du lærer:
• at se sammenhænge mellem fagene
• at forstå fagenes grundlæggende metoder
• at reflektere kritisk over forskellige syn på viden
• at reflektere over hvordan viden indgår i din egen kultur og i andre kulturer

Undervisningen

Vi bruger en grundbog, og vi tænker over og diskuterer i fællesskab eksempler og cases fra forskellige vidensområder.
For eksempel har vi lige købt en lille hjernescanner, som vi skal bruge til at undersøge om mennesket overhovedet har frihed, eller om hjernen bare er en maskine.
I undervisningen træner vi løbende til eksamen.

Eksamen

Du skal:
• skrive en opgave
• holde et mundtligt oplæg

Læs mere om Theory of Knowledge (på engelsk)