HOF-projektet

Projektbeskrivelse

Projektet vil undersøge mulige årsager til, hvorfor HF-elever har sværere ved at optage og omsætte formativ feedback end de 3-årige gymnasiale uddannelser. Dette med henblik på at forbedre HF-elevernes udbytte af feedback på skriftligt arbejde.

Projektets mål og indhold

Børne- og undervisningsministeriets 4. delrapport fra følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen fra juni 2020 viser, at HF-elever har sværere ved at optage og omsætte formativ feedback end elever på de 3-årige ungdomsuddannelser. Projektet vil med udgangspunkt i elever på tre forskellige HF-skoler undersøge, hvorfor dette er tilfældet, og hvordan man som lærer kan forbedre HF-elevernes udbytte af feedback.

Projektet vil fokusere på feedback på skriftligt arbejde og har to vinkler: en elevvinkel, hvor der indsamles empiri fra de deltagende skolers elever, samt en lærervinkel, hvor lærerne på de tre skoler på baggrund af denne viden vil arbejde med forskellige måder at give feedback på i løbende aktionslæringsprocesser.

Projektet skal videreformidles til resten af skolernes lærere, ligesom der afslutningsvist vil blive udarbejdet en erfaringsrapport.

Projektets Partnerskab

Grenaa Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium og Struer Gymnasium.