Lektie-fri HF … næsten

HF på Grenaa Gymnasium er lektie-integreret. Det vil sige, at du læser nogle af lektierne på skolen.

I 1. HF læser du de daglige lektier sammen med læreren i timerne.

Både i 1. og 2. HF vil du skulle aflevere en del skriftlige opgaver, som du skal lave udenfor skoletiden.

Du vil tit få hjælp til at komme i gang med dem i timerne, og i studiemodulerne kan du også få hjælp til dem.
I 2.HF vil der være mere hjemmearbejde end i 1.HF.

At lære at lære

HF skal gøre dig klar til at tage en videregående uddannelse, og det betyder, at du skal lære at få viden, bruge viden og formidle viden.

Godt studiemiljø

Det giver et godt studiemiljø, at du går i klasse med andre, som har været lidt “ude i livet”, før de starter.

På HF lægger vi også vægt på, at fagene ikke kun skal være teoretiske men hele tiden kobles med eksempler fra dagligdagen.

Derfor vil du også få tilbudt at komme på faglige ture i løbet af de to år. F.eks. til Aarhus eller København men også endnu længere væk på studietur til f.eks. Amsterdam eller Berlin.

HF på Grenaa Gymnasium