Karakterer og eksamen

På HF-eksamensbeviset står udelukkende dine eksamenskarakterer.

HF-undervisningen er karakterfri, fordi vi gerne vil give dig ro til at blive dygtigere sammen med dine klassekammerater og lærere.

Du vil få feedback på dit arbejde både af lærerne og dine kammerater, så du aldrig er i tvivl om, hvor du står, og hvad det næste trin er i din læreproces.

Når eksamen i et fag nærmer sig, vil du begynde at få karakterer i faget.

Eksamen på HF på Grenaa Gymnasium

Du skal til eksamen i alle fag.

Nogle fag afslutter du i 1. HF, og andre afslutter du i 2. HF.

Alt gennemgået stof er eksamensstof – det gælder også for de toårige fag.

For at blive HF-student skal du samlet set bestå. Det vil sige, at gennemsnittet af dine eksamenskarakterer skal være mindst 02.

I 1. HF er der følgende eksamener:

  • December: musik, billedkunst eller idræt
  • Maj-juni: matematik C og naturvidenskabelig faggruppe.

I 2.HF er der følgende eksamener:

  • December: Kultur- og samfundsfaggruppen
  • Maj-juni: dansk, engelsk, fagpakke-fag B, fagpakke-fag C samt valgfag B

I nogle fag, som for eksempel dansk og engelsk, skal du både op i en skriftlig og en mundtlig eksamen.
Den Større Skriftlige Opgave, som du skriver i foråret på 2. HF, tæller også som en eksamen.

Obligatoriske fag på HF

Fagpakker på HF

Valgfag på HF

Skriftlige opgaver på HF