Overblik over HF

Hvad er HF?

HF på Grenaa GymnasiumHF-uddannelsen består af obligatoriske fag, fagpakker og valgfag.

Nogle af de obligatoriske fag indgår i faggrupper med fælles forløb.

Der er afsluttende eksamen hvert semester. Det betyder, at du hvert halve år afslutter en del af dit HF-forløb.

HF-fagpakker på Grenaa Gymnasium
HF-valgfag på Grenaa Gymnasium

Undervisningsministeriets beskrivelse af HF-fagenes formål og indhold

To års HF giver mig mulighed for at holde gejsten og komme godt igennem til en god uddannelse.

Malte, HF

HF på to år