Søgning til to-årig HF på Grenaa Gymnasium
20
maj
2019

HF-uddannelsen på Grenaa Gymnasium har god søgning

I løbet af foråret har man i medierne kunnet høre og læse at mange gymnasier oplever et fald i antallet af ansøgere til det almene gymnasium (STX) og den to-årige HF-uddannelse. Det gælder imidlertid ikke for HF på Grenaa Gymnasium.

”Vores ansøgertal har ikke på noget tidspunkt dette forår ligget lavere end sidste år – tværtimod. Som man kunne se på Region Midts opgørelse pr.15.marts havde vi 13,6% flere ansøgere end på samme tidspunkt i 2018,” fortæller HF-leder på Grenaa Gymnasium, Majurran Veethividangan. ”Vi bliver ved med at optage elever på HF indtil studiestart, og det står klart, at vi har en anden situation end mange andre steder i regionen.”

”Vi har ikke en klippefast forklaring på, hvorfor vores tilgang til HF er stabil trods faldende ungdomsårgange. En del af forklaringen kunne være, at der er det nye karakterkrav til STX, som spiller ind. Men der er samtidig også indført et karakterkrav for at komme ind på HF, så umiddelbart tror vi ikke, at det er dér vi skal finde forklaringen,” siger Majurran Veethividangan.

”Måske er det bare efterhånden blevet mere kendt i lokalområdet, at HF findes, og at man kan tage den på to år på Grenaa Gymnasium, ” siger Majurran Veethividangan.

Interview med to HF-elever på Grenaa Gymnasium

Kort afstand mellem klasseværelset og virkeligheden

Majurran Veethividangan forklarer videre, at HF med den seneste reform fra 2017 er blevet endnu skarpere i forhold til at undervisningen skal være virkelighedsnær. ”Det er selvfølgelig ikke en ny bestræbelse for os. Vi har gennem flere år gjort meget ud af, at der skal være en tydelig forbindelse mellem det, eleverne skal kunne til eksamen, og det de får brug for i deres videre uddannelsesforløb. Et eksempel er vores efterhånden mangeårige samarbejde med Mølleskolen, hvor vores HF-elever arbejder fagligt med børnelitteratur og kommunikationssituationer i danskundervisningen og herefter bruger, hvad de har lært, når de mødes med 3. klasses elever fra Mølleskolen.” Fra næste år kommer dette projekt ifølge HF-lederen til at køre videre i samarbejde med Kattegatskolen.

”Et andet eksempel er vores samarbejde med Sprogskolen, som indgår i et undervisningsforløb om integration i fagene samfundsfag, religion og historie. Kursister fra sprogskolen kommer på besøg og vores elever får mulighed for at bruge interviewteknik, som de blandt andet har lært i samfundsfag, og de får ansigt på nogle af de mennesker, som de læser om i lærebøgerne.”

”Så man kan sige, at vi på en meget konkret måde trækker virkeligheden ind i klasselokalet. Det er noget som er blevet en naturlig del af hverdagen. Når man har læst og lært om vedvarende energi i geografi, tager man ud og ser vindmøllerne på havnen og solcelleanlæggene på markene uden for byen.”

”Derudover laver vi også brobygningsbesøg på professionshøjskolen VIA i Aarhus og på Erhvervsakademiet Dania i Randers, som giver både vores elever og vores HF-lærere en bedre forståelse af, hvad der venter eleverne i deres videre uddannelsesforløb,” slutter HF-lederen på Grenaa

Læs mere om HF på Grenaa Gymnasium