HF-elever fra Grenaa Gymnasium i praktik
18
maj
2022

Pejling på fremtiden

To elever og uddannelsesleder for HF fortæller om Grenaa Gymnasiums særlige praktik- og brobygningsforløb

For noget tid siden forlod 2.HF’erne på Grenaa Gymnasium den vanlige skolehverdag for at få en forsmag på hvad der kunne blive deres fremtid. Det særlige ved den tre dage lange praktik var, at eleverne selv havde skaffet sig deres praktikplads.
To af dem var Kathrine Vahle Sørsensen og Rikke Nymark, som var i praktik i henholdvis Djurslands Bank og Marstal Navigationsskole på Ærø.

Læs mere om HF på Grenaa Gymnasium

HF-elev fra Grenaa Gymnasiumi praktik i Djurslands Bank– Jeg har altid tænkt, at jeg skulle være et eller andet indenfor økonomi, så jeg skrev til banken og fik lov til at komme i praktik, fortæller Kathrine. Hun forklarer videre, at hun i løbet af de tre dage for eksempel fik førstehåndsindblik i hvordan banken rådgiver unge kunder i forhold til at lægge budget og have de rigtige forsikringer, hvordan man rådgiver kunder, for hvem der gælder særlige krav, som for eksempel nyankomne ukrainere og erhvervskunder.

– Det var virkelig hyggeligt og de var søde i banken. Jeg holder helt klart døren åben for at skulle være i en bank og uddanne mig til finansøkonom. Jeg kan godt lide arbejde med gentagelser og rutiner, fordi man føler, at man hurtigt forbedrer sig.

At sejle er et eventyr

Rikke fortæller, at hendes praktik-dage kom i stand, fordi en af hendes veninder går på søfartsskolen i Marstal på Ærø. – Så jeg var i praktik som det, der hedder ubefaren skibsassistent. Det er den HF-elev fra Grenaa Gymnasium i praktik på Navigationsskolen i Marstallaveste rang på et skib, og grundlaget for at kunne stige i graderne. Man har praktiske opgaver, som at fortøje skibet og vaske dækket. Så kan man senere videreuddanne sig til befaren skibsassistent og senere til navigatør.

– Det var et sejlskib med motor. Sejlene er nødvendige for at man lærer at sejle, men man kommer til at få job på containerskibe eller færger, når man er uddannet.

– Jeg kunne godt tænke mig at komme med skoleskibet Danmark efter sommerferien. De har halvårlige togter sammen med andre unge mennesker, siger Rikke. Hun fortsætter: – Det er som et stort eventyr at sejle. Livet på vandet er smukt og man kan sejle lige derhen, hvor man vil. Jeg kan også godt lide, at man er afhængig af naturen, for man er nødt til at være løsningsorienteret, og man kan ikke planlægge alt på forhånd. Og så lærer man også at samarbejde og at fungere i et team. Det er absolut nødvendigt på et skib, hvor alle er afhængige af hinanden.

Fokus på erhvervsrettede forløb

Uddannelsesleder for HF på Grenaa Gymnasium, Majurran Veethividangang, forklarer, at den tre dage lange selvvalgte praktik er det sidste forløb i rækken af projekt- og praktikforløb som HF-eleverne på Grenaa Gymnasium gennemfører. De tidligere forløb har bestået i et børnelitteratur-projekt i samarbejde med Søren Kanneskolen, et forløb hvor samarbejdet var RenoDjurs, og brobygning på både Erhvervsakademiet Dania og VIA University College i Randers. Dermed har eleverne haft mulighed for at pejle sig ind på, hvor deres uddannelsesvej efter HF kunne gå hen.

– Grenaa Gymnasium er jo det eneste sted på Djursland, hvor man kan tage den to-årige HF, fortæller Majurran. Og det er bestemt heller ikke almindeligt, at et gymnasium kan tilbyde så mange erhvervsrettede forløb. Det kan vi kun, fordi vi er en lille HF-uddannelse, hvor det er muligt at organisere det. Det er er både vi og eleverne ret glade for.