stigning i antallet af ansøgere til Grenaa Gymnasium
02
apr
2020

Stigning i søgningen til Grenaa Gymnasium

HF og den internationale studentereksamen IB Diploma har vind i sejlene.

Mandag d. 2. marts var over alt i landet fristen for elever i 9. og 10. klasse for at søge ind på STX (den almene studentereksamen), HF og den IB (den internationale studentereksamen), og Grenaa Gymnasium har modtaget 249 ansøgninger mod 203 på samme tidspunkt sidste år.

Unge, som ikke går i skole, har haft frist indtil 16. marts, så antallet af ansøgere nu er oppe på 269, inklusive de mange internationale ansøgere til den internationale studentereksamen, IB Diploma.

Brexit-effekt?

”Vi glæder os naturligvis meget over den positive udvikling,” siger rektor Helene Bendorff Kristensen. ”Den største stigning i søgningen har vi til pre-IB, som er forberedelsesåret til den engelsksprogede IB og svarer til 1.g. Her er stigningen over 100%, med 64 ansøgere på nuværende tidspunkt mod 31 sidste år på samme tid.”

Rektoren forklarer videre, at en del af stigningen kommer af at flere danske elever har søgt ind på internationale studentereksamen. Der er i år i alt 18 danske ansøgere til pre-IB mod 11 sidste år. ”Der er kun tre blandt de lokale ansøgere, der har det almene gymnasium som deres 2.prioritet, så der er altså ikke tale om at fremgangen i IB ”betales” med elever, der ellers ville have valgt STX eller HF,” forklarer Helene Bendorff Kristensen.

”Der er også stor vækst i antallet af internationale ansøgere til pre-IB (forberedelsesår til IB, svarende til 1.g, red) fra europæiske lande. Måske skyldes det at europæiske unge i højere grad får øjnene op for engelsksprogede uddannelsesmuligheder andre steder end Storbritannien, nu da landet er trådt ud af EU og der er usikkerhed vedrørende opholdstilladelser og egenbetaling for EU-borgere.”

HF har vokseværk

Samlet set er der stort set samme søgning til STX og HF, hvor HF har en foreløbig stigning i ansøgertallet på ca. 30%.
”Hvis det går som det plejer, vil der blive ved med at komme ansøgninger til HF helt frem til august, så vi stiler efter at oprette tre HF-klasser, og det vil i givet fald være en klasse mere end i det nuværende skoleår. Hvad STX angår regner vi med igen i år at oprette tre 1.g-klasser,” siger Helene Bendorff Kristensen.

Er der plads på kostskolen?

Den store stigning i ansøgere til den internationale studentereksamen vil alt andet lige også betyde et øget antal ansøgere til Grenaa Gymnasiums kostskole, hvor kapaciteten gennem flere år har været fuldt udnyttet. ”Det kan blive en udfordring at skaffe alle tag over hovedet, hvis vi ender med at optage alle ansøgerne til pre-IB og IB,” siger Helene Bendorff Kristensen. ”Men vi ved af erfaring, at en del af ansøgerne til pre-IB og IB også har søgt andre IB-skoler, så selvom vi forventer at optage flere end vi plejer, så er vi fortrøstningsfulde i forhold til at finde en løsning,” siger Helene Bendorff Kristensen.