Genåbning for afgangselever Covid 19
17
apr
2020

Grenaa Gymnasium genåbner for afgangselever i HF og STX

Eleverne i 1.g, 1.HF, 2.g, samt Pre-IB og IB1 og IB2 fortsætter med virtuel undervisning indtil videre

På Grenaa Gymnasium har ledelsen, pedeller og rengøringspersonale brugt dagene siden påskeferien sluttede til at blive klar til at åbne skolen for årets HF- og STX-afgangselever.

Det bliver en noget anden skolehverdag en den vante, der møder eleverne, fordi skolen naturligvis gør sit yderste for at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til at hindre smittespredning af Covid 19.

Tag varmt tøj på og medbring et siddeunderlag

Ifølge rektor Helene Bendorff Kristensen er det et hovedprincip, at eleverne inde i skolen kun må være i det klasselokale, som de er blevet tildelt og at hver klasse er fordelt på mindst to klasselokaler, så eleverne kan sidde med 2 meters afstand.

”Dertil kommer, yderdørerne vil stå åbne hele tiden, så det vil være nødvendigt at tage varmt tøj på i skole,” siger hun. ”Gruppearbejde kommer til at foregå mest muligt udenfor, og da der ikke er udendørs borde-bænkesæt nok til alle eleverne, er det også en god idé at medbringe en pude eller lignende til at sidde på.”

Vælg en stol og behold den resten af dagen

Helene Bendorff Kristensen forklarer videre, at eleverne kun må være sammen med dem, som de deler klasseværelse med medmindre undervisningen foregår udenfor, og de skal sidde på en fast plads i klasseværelset.

”I frokostpausen skal eleverne gå udendørs mens rengøringspersonalet spritter af. De skal også bruge den samme stol hele dagen. Ubrugte stole er markeret med en gul seddel, som eleven skal fjerne, når de tager stolen i brug.”

Yderligere information om hvad man som elev ikke må og må og hvad man skal sendt ud som besked på Lectio. ”Den lectio-besked skal man naturligvis læse inden man møder op på mandag. Alle på skolen er ansvarlige for at overholde retningslinjerne,” siger Helene Bendorff Kristensen

Virtuel undervisning fortsætter for skolens øvrige elever

Der er nok ingen tvivl om, at skolens øvrige elever også gerne ville have haft lov til at komme tilbage på skolen. ”Vi håber, at det bliver muligt efter 10. maj, men det ligger ikke i vores hænder,” siger Helene Bendorff Kristensen.

Hun tilføjer, at for IB2 eleverne er løbet kørt. Deres undervisning stopper planmæssigt sidst i april, og en del af dem er ikke længere i landet.

”Eleverne forstår hvorfor det må være sådan, og de er generelt glade for den måde den virtuelle undervisning tilrettelægges på, men både lærere og ledelse er også meget bevidste om, at der er elever som har svært ved at undvære samværet i klassen og den mere direkte kontakt med lærerne. Den elevgruppe vil vi have ekstra fokus på i resten af skoleåret, ” siger rektoren.

Hvad skal der foregå efter d. 15. maj?

D. 15. maj offentliggør Undervisningsministeriet årets eksamensplan. Normalt ville undervisningen så være slut. Men i år er antallet af eksamener reduceret og eleverne vil skulle nøjes med en årskarakter i flere fag end sædvanligvis. ”Den tid, der i år ikke skal bruges på eksamener, vil derfor sandsynligvis blive brugt til ekstra undervisning i stedet for,” forklarer Helene Bendorff Kristensen. ”De endelige retningslinjer fra ministeriet foreligger endnu ikke, så her må I vente lidt endnu på mere konkret information.”