Globallinjerne

Globallinjerne er samfundsfaglige studieretninger på STX på Grenaa Gymnasium

Milepæle for Globallinjerne på de samfundsfaglige studieretninger

Både i 1.- 2.- og 3.g kommer du til at møde:
Forløb om noget, der påvirker os lokalt og globalt
Personer fra andre kulturer (enten ansigt til ansigt eller over nettet)
Forløb, der udvikler dig som aktiv demokratisk medborger, fx ved at du formidler det, du ved, videre til andre, eller på andre måder udvikler handlekompetence.

Her kan du se hvilke slags globale forløb, du skal igennem i løbet af de tre år:
1.g:

Et forløb, der involverer lokal, national og global interaktion i praksis
Kontakt med partnerskole

2.g:

Et forløb, der involverer lokal, national og global interaktion i praksis
Et forløb med fokus på medier i en globaliseret verden og globale udfordringer
Udveksling m. kulturforståelse og kulturmøde (evt. i forbindelse med en studietur)
Et virtuelt projekt (gerne under et af de andre forløb)
Et fælles undervisningsforløb med en partnerklasse i udlandet (hvis muligt)

3.g:

Et forløb, der involverer lokal, national og global interaktion i praksis
Projekt med handlekompetence og virksomheds-/organisationssamarbejde (evt. under et af de andre forløb)
Et forløb, der fokuserer på kulturmødet, helst med en partnerklasse i udlandet (evt. under et af de andre forløb)

Studietur:
Studieturen skal give viden om kulturen i det land, der besøges og sammenlignes med dansk kultur (gerne via et af ovenstående forløb). Så vidt muligt skal turen indeholde ansigt-til-ansigt møde og interaktion med anden kultur i forbindelse med et fagligt projekt. Turen skal munde ud i et konkret projekt, der oplyser eller hjælper andre (fx hjemmesiden).