Grenaa Gymnasium er lokalt og globalt

Globallinje-elever i gang med rollespil om skatteunddragelse

Globallinje-elever i gang med rollespil om skatteunddragelse

Grenaa Gymnasium er et godt valg for dig, hvis du gerne vil lære at begå dig i og forstå den globale verden, du lever i,uden at miste jordforbindelsen til det lokale miljø, du også lever i.

På Grenaa Gymnasium har du mulighed for at få praktisk erfaring med og teoretisk viden om:

  • det at møde mennesker fra en anden kultur
  • sammenhængen mellem globale og lokale problemstillinger
  • dine handlemuligheder som borger i et demokratisk samfund

Grenaa Gymnasium er medlem af netværket Globale Gymnasier

Model United Nations

Operation Dagsværk