Tilskud til studieturen

Studieturen er et af højdepunkterne under en STX- eller HF-uddannelse på Grenaa Gymnasium.

Alle klasser bliver tilbudt at komme på en studietur til udlandet på andet år af deres uddannelse. En studietur til et europæisk land koster max. kr. 4000,- (ekskl. mad og lommepenge).

Din søn/datter har mulighed for at søge GG Legatet om økonomisk støtte til studieturen. Betingelsen for at få tildelt støtte er, at man kan dokumentere, at man uden støtte ikke vil have råd til at deltage på turen.

Ansøgningsfrister

STX: 15. marts (rejseuge i september følgende skoleår)

HF: 15. marts (rejseuge i september følgende skoleår)

IB: 15. oktober (rejseuge i marts samme skoleår)

GG Legatet Ansøgningsskema 2022

Støt GG Legatet

Vedtægter for GG Legatet

Der er mulighed for at søge andre legater, som ikke bestyres af Grenaa Gymnasium. Du kan blandt andet finde en oversigt her: legatbogen.dk