Læse- eller skriveproblemer?

Hvis din søn/datter har læse- eller skrivevanskeligheder, er der hjælp at hente.

Få hjælp til at læse bedre
Læse- og skrivevejlederne kan f.eks. hjælpe din søn/datter med:

  • at blive bedre til at huske det, man læser
  • at lære forskellene på at læse en lektie i f.eks. fysik
  • og en i dansk.
  • at få læsehastigheden op

Få hjælp til at skrive bedre
Læse-skrivevejlederne kan f.eks. hjælpe med:

  • Stavning
  • Ordforråd
  • Tegnsætning
  • Opgaveskrivning: At komme i gang, at huske hvad der skal med o.lign.

Test for ordblindhed
Alle førsteårselever på Grenaa Gymnasium bliver screenet for læse-skriveproblemer.
Hvis din søns/datters screeningsresultat tyder på, at han/hun måske er ordblind, kan han/hun blive testet for det her på gymnasiet.

IT-rygsæk til ordblinde
Hvis det viser sig, at din søn/datter er ordblind kan vi søge støtte til en IT-rygsæk. Med en IT-rygsæk kan han/hun få alle tekster læst højt.

Behov for andre typer hjælp?
Hvis problemet er andre typer af handicaps kan vi søge penge til studiestøttetimer eller sekretærhjælp.