Kunsten på Grenaa Gymnasium

Kunst er en del af hverdagen

Der er mange ting, der sætter sit præg på én, mens man tager en gymnasial uddannelse. Kun nogle af dem, kan man sætte navn på. Man møder en undervisning, en række lærere, en endnu større række af medstuderende, et miljø og en omgangsform, der alt sammen virker ind på og danner én. En vigtig medspiller i denne dannelsesproces er de fysiske rammer, f.eks. i form af bygninger og den kunst, der omgiver én i det daglige.

Hanne Marie Jensen, dansk- og billedkunstlærer på Grenaa Gymnasium 1980-2016.

Eickhoffs 'Navigare, liggende kvinde' - og en elev

Eickhoffs ‘Navigare, liggende kvinde’ – og en elev

Går man en tur rundt i gang- og opholdsarealer, kontorer og ja, selv lærertoiletterne, på Grenaa Gymnasium, så vil man støde på kunst fra alle de årtier, skolen har eksisteret. Der er f.eks. Eickhoffs Navigare, liggende kvinde (1967), som ingen undgår at se, fordi den er placeret monumentalt i bassinet i søjlehallen. Utallige er de udklædninger, ”damen” har været iført i tidens løb, når der har været fælles temadag på skolen.

Går man i kantinen, undgår man ikke at få øje på f.eks. Richardt Mortensens litografiske serie Signatur (1972) og Erik A. Frandsens Uden titel (1987).

Ulrich von Platens 'Uden titel'

Ulrich von Platens ‘Uden titel’ – og kunstneren selv

Men den helt overvejende del af værkerne er fra 1990’erne og frem til i dag. Det skyldes, blandt andet, at Ny Carlsbergfondet i 1997 og 2014 generøst har ”deponeret” hhv. 15 og 21 store og i øjenfaldende værker hos os. Der er tale om værker af en størrelse, som skolens eget kunstbudget aldrig ville kunne række til og som kommer til deres ret i samspil med arkitekturen og med hinanden. Det gælder f.eks. Cai-Ulrich von Platens kæmpemaleri Uden titel (2011) der er blevet nabo til Viera Collaro’s lysværker Ringen og Rainbow Fragments (1995).
Det siger sig selv, at værkerne flittigt inddrages i undervisningen.

Hanne Marie Jensen: Kunsten på Grenaa Gymnasium.
Du kan også downloade folderen

Kunst- og kultur-aktiviteter for elever på Grenaa Gymnasium

Visual Arts på IB