Grenaa Gymnasiums historie

Grenaa Gymnasium (GG) har uddannet studenter i mere end 50 år.

Meget har ændret sig siden 1961, men de grundlæggende værdier har været de samme hele vejen igennem: faglighed, respekt og refleksion.
Det samme har vores mission: at bidrage til at flest mulige unge tager en gymnasial ungdomsuddannelse.

Grenaa Gymnasiums 50 års jubilæumsskrift

Milepæle på Grenaa Gymnasium:
1961 GG etableres i kommunalt regi med realskole- og gymnasieelever. Grengymnasiet. Rektor Johs. Hoffmeyer
1965 Kostskolen etableres
1969 HF indføres på GG og på landsplan. Realskolen udfases.
1970 GG overtages af Århus Amt
1973 Ny afdeling tages i brug. Skolens areal fordoblet
1977 Ny rektor Erling Christensen
1988 Gymnasiereform: Valggymnasiet
1995 Ny rektor Ole Fjord
2003 GG bliver IB World School
2005 Gymnasiereform: Studieretningsgymnasiet. Også HF reformeres vidtgående.
2007 GG overgår til statsligt selveje og får en bestyrelse
2014 Ny musik- og billedkunstfløj tages i brug
2015 Kostskolen udvides og blandt andet 13 nye værelser tages i brug
Ny rektor Helene Bendorff Kristensen