Status på evalueringer

Mål og resultater

Den selvejende institution Grenaa Gymnasiums ledelse er overgået til ny chefløn. Dette betyder, at der ikke længere anvendes resultatlønskontrakter for ledelsen. Oplysninger om ny chefløn for ledelsen findes i årsrapporten for Grenaa Gymnasiums regnskab 2019 og i årsrapporterne over institutionens regnskab fremefter.