Grenaa Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsen er gymnasiets øverste ledelse.

Bestyrelsen fastlægger skolens strategi og mål. Desuden har bestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift og udvikling, og det er dem, der ansætter og afskediger skolens leder og har tilsyn med den daglige ledelse.

Vedtægter

Bestyrelsesmedlemmer 2022 – 2023

Bestyrelsesformand:
Christina Busk – 2897 6999 – busk@etikos.dk

Syd- og Norddjurs Kommune:
Jacob Gosvig Haaber – 9384 5401 – jacobghaaber@gmail.com

Skolelederkredsen på Djursland:

Aarhus Universitet:
Næstformand, Anne Marie Kragh Pahuus – 2328 7896 – amp@au.dk

Region Midt:
Louise Høeg – 2298 4424 – louise.hoeg@rr.rm.dk

Udpeget af bestyrelsen:
VIA Aarhus
Kim Egeskov – 8755 3047 – kieg@via.dk

Ung Syddjurs
Thomas Stenumgaard Lind – 6012 3906 thsl@syddjurs.dk

Personale:
Sune Funder Kurdahl – 2845 3008 – sk@grenaa-gym.dk
Morten Sellebjerg Jacobsen – 2252 7968 – moj@grenaa-gym.dk

Elever:

Sekretær:
Helene Bendorff Kristensen, Gustav Wieds Vej 11, 8500 Grenaa – 6115 4032 // 8758 4054 – hbk@grenaa-gym.dk

Referent:
Poul Erik Andersen, Lyngdalvej 24, 8500 Grenaa – 2426 7806 // 8758 4057 – an@grenaa-gym.dk