Demokrati på Grenaa Gymnasium

Du har en stemme. Brug den!

Som elev på Grenaa Gymnasium deler du hverdag og fest med alle de andre elever og ansatte.

Derfor kan du få medindflydelse på, hvordan tingene skal være på skolen. Det gælder både i helt små ting, som i de store overordnede linjer.

Vi tror, at du kommer til at opleve, at vores demokrati kan være både sjovt og spændende, ind imellem besværligt og kedeligt, men helt nødvendigt og altid meningsfuldt.